Przygotowanie ścian do malowania to czynność, którą powinniśmy wykonać obowiązkowo dokładnie i starannie. Źle przygotowana do malowania ściana może spowodować niewłaściwe nałożenie farby, złuszczanie się jej lub zmieniony wygląd.

  • Podłoże pod malowanie musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, czyste i su-che oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku występowania porostu grzybów/pleśni podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następnie odkazić preparatem ALGIZID Farby KABE.
  • Przebarwienia, plamy nikotynowe wyschnięte wykwity po zaciekach wodnych na ścianach należy wcześniej przemalować farbą izolacyjną MILAMAT Farby KABE.
  • Wszelkie luźne, niewiązane z podłożem warstwy (jak np. odspojone „głuche” tynki lub złuszczone powłoki malarskie) występujące na ścianie trzeba usunąć. Pozostałości farb klejowych lub wapiennych należy dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą.
  • W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne (> 3 mm) ścianę należy wyrównać zaprawą KOMBI FINISZ Farby KABE, a następnie cała powierzchnię wygładzić masą szpachlową PROFINISZ Farby KABE (tylko w pom. o stałej wilgotności względnej powietrza ≤ 70%). Przy małych nierównościach (≤ 3 mm) można od razu zastosować szpachlówkę PROFINISZ.
  • Podłoża chłonne przed nakładaniem mas i zapraw szpachlowych należy zagruntować preparatem BUDOGRUNT WG Farby KABE. Nowo wykonane „świeże” tynki cementowe i cementowo-wapienne można malować po upływie 3÷4 tygodniowego okresu sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach, natomiast tzw. suchą zabudowę bezpośrednio po przeszlifowaniu i odpyleniu. Podłoża chłonne lub pyliste (kredujące) należy zagruntować preparatem BUDOGRUNT WG.
  • Podłoża gipsowe lub niejednorodne (jak np. szpachlowane na łączeniach płyty gipsowo-kartonowe) zagruntować podkładem AQUALIT Farby KABE. Okres wysychania zastosowanego na podłożu preparatu lub podkładu w optymalnych warunkach (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 5%) wynosi ok. 3 godzin. Po całkowitym wyschnięciu naniesionego na podłoże preparatu lub podkładu można przystąpić do nanoszenia farby.
  • Podłoża o niskiej chłonności (jak np. wyprawy tynkarskie na bazie tworzyw sztucznych lub dyspersyjne powłoki malarskie) nie wymagają gruntowania, a jedynie umycia i odtłuszczenia (przy użyciu wody z niewielkim dodatkiem detergentu).

Supreme Poradnik