AQUALIT - Podkład gruntujący wypełniony (pod dyspersyjne farby do wnętrz)

Podkład gruntujący AQUALIT to wypełniony preparat na bazie spoiwa dyspersyjnego i krzemianowego do właściwego przygotowania podłoża pod wykończeniowe powłoki malarskie, stosowane wewnątrz budynków. Szczególnie zalecany do stosowania na podłożach „trudnych” o zróżnicowanej chłonności i kolorystyce (jak np. szpachlowane płyty gipsowo-kartonowe). Przeznaczony do gruntowania podłoża przed nanoszeniem dyspersyjnych farb: PROFILATEX, PROLATEX, OPTILATEX, TOP WHITE ANTI-REFLEX, OPTIMA, PERFEKTA, MILAMAT. Do stosowania na wszelkich typowych, chłonnych podłożach mineralnych (jak np.: płyty gipsowo-kartonowe, gładzie gipsowe, zaprawy i masy szpachlowe oraz tynki gipsowe, wapienne, cementowe i cementowo-wapienne). Uwaga: Podkładu nie należy stosować do gruntowania podłoży o niskiej zwilżalności (jak np.: dyspersyjne powłoki malarskie i wyprawy tynkarskie na bazie tworzyw sztucznych).

  • ikona
  • ikona
  • ikona
  • ikona
Bazowy środek wiążącyspoiwo akrylowe i potasowe wodne szkło
Zawartość lotnych związków organicznych LZOkat A/g. Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO
Gęstośćok. 1,3 g/cm³
pH10,5 ÷ 11,0
Barwabiała
Średnie zużycieok. 0,10 l/m² (w zależności od chłonności i chropowatości podłoża)
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża)od +5°C do +25°C
Względna wilgotność powietrza≤80%
OpakowaniaJednorazowe opakowanie plastikowe zawierające 5 i 10 l produktu
PrzechowywaniePrzechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w pomieszczeniu chłodnym, lecz zapewniającym ochronę przed mrozem. Opakowanie napoczęte szczelnie zamknąć i jak najszybciej zużyć
Okres przydatności do stosowania12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu

• Zmniejsza chłonność podłoża
• Zwiększa przyczepność powłoki malarskiej
• Wzmacnia powierzchniowo podłoże
• Przeznaczony na wszelkie typowe podłoża mineralne (szczególne na podłoża niejednorodne)
• Ujednolica kolorystykę podłoża
• Łatwy w nanoszeniu
• Możliwość zabarwienia na wybrane kolory (wg wzornika KABE lub dostarczonego wzoru)

 

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku występowania porostu grzybów podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następnie odkazić preparatem grzybobójczym do wnętrz. Przebarwienia, plamy nikotynowe i wykwity po zaciekach wodnych należy wcześniej przemalować farbą izolującą MILAMAT. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. Stare i/lub zabrudzone podłoża umyć i odtłuścić wodą z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne, ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą KOMBI FINISZ, a następnie całą powierzchnię przeszpachlować masą szpachlową PROFINISZ. Przy małych nierównościach można od razu zastosować szpachlówkę PROFINISZ. Podłoża chłonne przed nakładaniem mas i/lub zapraw szpachlowych należy zagruntować preparatem BUDOGRUNT WG. W przypadku nakładania preparatu na nowo wykonanych podłożach mineralnych (jak np.: tynk cementowy i cementowo- -wapienny) należy zachować minimalnie 2-tygodniowy okres sezonowania.

PRZYGOTOWANIE PODKŁADU: Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Preparatu nie wolno rozcieńczać.

NANOSZENIE: Preparat nanosić na podłoże w jednej warstwie za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub przez natrysk (w tym także metodą airless).

WYSYCHANIE: Czas schnięcia naniesionego na podłoże podkładu (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin. Po gruntowaniu pomieszczenia zamknięte należy przewietrzyć.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE: Podczas nanoszenia i wysychania podkładu temperatura powietrza powinna wynosić powyżej +5°C. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą.

Supreme Poradnik