Uniwersalny preparat na bazie wodorozcieńczalnych dyspersji akrylowych przeznaczony do właściwego przygotowania podłoża pod farby dyspersyjne, masy szpachlowe, tynki mozaikowe, tynki mineralne, mineralne zaprawy klejowe i klejące wykładziny podłogowe i posadzki. Służy do gruntowania wszelkich typowych chłonnych podłoży budowlanych wewnątrz budynków. Szczególnie polecany do gruntowania podłoża przed nanoszeniem dyspersyjnych farb: PROFILATEX, PROLATEX, AKRYLATEX W, OPTILATEX, TOP WHITE ANTI-REFLEX, OPTIMA, PERFEKTA, PRIMA, MILAMAT, gotowych mas szpachlowych PROFINISZ i PROFINISZ AKORD oraz tynków mozaikowych MARMURIT, MARMURIT COLORATO, MOZAIKER AKORD COLORATO, MOZAIKER DECOR. Do stosowania na podłożach mineralnych (jak np.: beton, beton komórkowy, jastrych cementowy i anhydrytowy, tynk cementowy, cementowo-wapienny i gipsowy , płyty gipsowo-kartonowe, cementowo-włóknowe oraz gipsowe płyty do ścianek działowych).

Uwaga: Preparatu nie stosować do gruntowania podłoży o niskiej zwilżalności jak np.: wyprawy tynkarskie i powłoki malarskie na bazie tworzyw sztucznych.

  • ikona
  • ikona
  • ikona
  • ikona
Bazowy środek wiążącyspoiwo kopolimerowe
Zawartość lotnych związków organicznych LZOkat A/h. Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO
Gęstośćok. 1,00 g/cm³;
Barwamleczna, po wyschnięciu bezbarwna
Średnie zużycieok. 0,20 l/m² (w zależności od chłonności podłoża)
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża)od +5°C do +25°C
Względna wilgotność powietrza≤80%
OpakowaniaJednorazowe opakowanie plastikowe zawierające 5 i 10 l produktu
PrzechowywaniePrzechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniu chłodnym, lecz zapewniającym ochronę przed mrozem | Opakowanie napoczęte szczelnie zamknąć i jak najszybciej zużyć
Okres przydatności do stosowania12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu

• Zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża
• Posiada właściwości penetrujące
• Wzmacnia powierzchniowo podłoże
• Redukuje pylistość
• Zwiększa przyczepność powłok wykończeniowych
• Na podłoża mineralne

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego. Podłoża zajęte grzybami należy oczyścić mechanicznie i odkazić bezchlorowym preparatem grzybobójczym do wnętrz. Przebarwienia, plamy nikotynowe i wykwity po zaciekach wodnych należy wcześniej przemalować farbą izolującą MILAMAT. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) oraz wapienne i klejowe powłoki malarskie trzeba usunąć. Stare i/lub zabrudzone podłoża umyć i odtłuścić wodą z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne, ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą KOMBI FINISZ, a następnie całą powierzchnię wygładzić masą szpachlową PROFINISZ. Przy małych nierównościach można od razu zastosować szpachlówkę PROFINISZ. Podłoża chłonne przed nakładaniem mas i/lub zapraw szpachlowych należy zagruntować preparatem BUDOGRUNT WG. W przypadku nakładania preparatu na nowo wykonanych podłożach mineralnych (jak np.: beton, tynk wapienny, cementowo-wapienny i cementowy) należy zachować minimalnie 2-tygodniowy okres sezonowania.

NANOSZENIE: Preparat nanosić na podłoże w jednej lub dwóch warstwach za pomocą pędzla, wałka lub przez natrysk, metodą „mokre na mokre”. Uwaga: Naniesiony preparat powinien całkowicie wniknąć w podłoże, nie tworząc na jego powierzchni szczelnej powłoki (tzw. „filmu”) oraz zacieków.

WYSYCHANIE: Czas schnięcia naniesionego na podłoże preparatu (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin. Pomieszczenia zamknięte należy po gruntowaniu przewietrzyć.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE: Podczas nanoszenia i wysychania preparatu temperatura powietrza powinna wynosić powyżej +5°C. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą.

Supreme Poradnik