Preparaty gruntujące służą do odpowiedniego przygotowania chłonnego podłoża przed malowaniem.Głównym celem użycia gruntu do ścian jest ograniczenie i wyrównanie chłonności podłoża. Grunty i podkłady pod farby zapewniają odpowiednie warunki aplikacji wykończeniowych powłok malarskich wykonywanych w różnych warunkach i na różnych podłożach.Zastosowanie systemowych preparatów gruntujących zwiększa przyczepność warstw wykończeniowych, zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża, ogranicza jego pylistość oraz wzmacnia powierzchniowo. Aby dobrać właściwy preparat gruntujący należy zwrócić uwagę zwłaszcza na rodzaj, chłonność i jednolitość podłoża.

Pod farby dyspersyjne

do wnętrz Podkłady i preparaty gruntujące zapewniają prawidłowe…Więcej informacji
Powrót
Supreme Poradnik