Firma Farby KABE Polska Sp. z o.o. działa zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 9001:2016 i PN-EN ISO 14001:2016.

Działalność przedsiębiorstwa ukierunkowana jest na budowanie trwałego zaufania Klientów do produkowanych wyrobów oraz ciągłe umacnianie swojej pozycji rynkowej.

Głównym celem przedsiębiorstwa jest jego stały rozwój i utrzymywanie stabilnej sytuacji finansowej.

Przyjęte cele i założenia realizujemy poprzez:
• identyfikację oraz spełnianie wymagań Klientów,
• utrzymanie jakości wyrobów na poziomie odpowiadającym wymaganiom Klientów,
• monitorowanie poziomu zadowolenia Klientów,
• ciągłe doskonalenie procesów i wyrobów,
• optymalizację kosztów,
• zaangażowanie pracowników w zarządzanie jakością,
• inwestowanie w rozwój pracowników poprzez podnoszenie ich kwalifikacji  zawodowych,
• prowadzenie działalności w zgodzie z przepisami prawa.

System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2016 pozwala nam skutecznie planować, monitorować oraz doskonalić procesy, zwłaszcza te, które tworzą wartość dodaną. Umożliwia on podejmowanie właściwych decyzji na podstawie sprawdzonych informacji, które uzyskujemy na etapie monitorowania procesów oraz wyrobów.

Wszyscy pracownicy Farby KABE Polska dokładają wszelkich starań, aby w pełni realizować założenia niniejszej Polityki Jakości.

 

 

Supreme Poradnik