Farba na plamy i zacieki do ścian i sufitów

Nowoczesna farba renowacyjna do wykonywania podkładowych i nawierzchniowych powłok malarskich wewnątrz budynków. Przeznaczona do malowania mocno zabrudzonych powierzchni ścian i sufitów pokrytych trudnymi do usunięcia plamami z nikotyny, sadzy oraz wyschniętymi plamami po zaciekach wodnych. Może być stosowana do malowania wszelkich podłoży mineralnych (jak np.: tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne i gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe), jak i pokrytych dobrze związaną powłoką na bazie tworzyw sztucznych. Przed nanoszeniem farby podłoża chłonne lub kredujące wymagają zagruntowania preparatem BUDOGRUNT WG lub podkładem AQUALIT.

  • ikona
  • ikona
  • ikona
  • ikona
  • ikona
Bazowy środek wiążącyspecjalnie modyfikowane spoiwo alkidowe
Pigmentybiel tytanowa
Zawartość lotnych związków organicznych LZOkat A/a. Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO
Gęstośćok. 1,30 g/cm³
Rozcieńczalnikwoda
Kolorbiała
Stopień połyskumatowy
Średnie zużycieok. 0,20 l/m² (przy dwukrotnym malowaniu na gładkim podłożu)
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża)od +5°C do +25°C
Względna wilgotność powietrza≤80%
Odporność na szorowanie na mokrofarba klasy II (wg normy PN-EN 13300) farba klasy I (wg normy PN-C-81914:2002)
OpakowaniaJednorazowe opakowanie plastikowe zawierające 1 i 5 l produktu
PrzechowywaniePrzechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w pomieszczeniu chłodnym, lecz zapewniającym ochronę przed bezpośrednim nasłonecznieniem i mrozem. Uwaga: Produkt zabezpieczyć przed dostępem dzieci
Okres przydatności do stosowania12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu

• Skutecznie izoluje nawet najbardziej uporczywe plamy i zabrudzenia
• Duża odporność na zmywanie i szorowanie
• Na podłoża mineralne i pokryte farbami

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone i suche. W przypadku występowania porostu grzybów, podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następnie odkazić preparatem grzybobójczym do wnętrz. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. Pozostałości farb klejowych lub wapiennych należy dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą. Stare i/lub zabrudzone podłoża umyć i odtłuścić wodą z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne, ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą KOMBI FINISZ, a następnie całą powierzchnię wygładzić masą szpachlową PROFINISZ.

GRUNTOWANIE: Podłoża chłonne lub pyliste (silnie kredujące) należy zagruntować preparatem BUDOGRUNT WG. Podłoża gipsowe lub niejednorodne zagruntować podkładem AQUALIT. Okres wysychania zastosowanego na podłożu preparatu lub podkładu w optymalnych warunkach (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godz. Uwaga: Podłoży o niskiej zwilżalności (jak np.: wyprawy tynkarskie na bazie tworzyw sztucznych lub dyspersyjne powłoki malarskie) nie gruntować, a jedynie zmyć wodą z dodatkiem preparatu CLEANFORCE.

NANOSZENIE: Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W przypadku izolowania plam nie rozcieńczać. Bezpośrednio przed użyciem dokładnie wymieszać. Farbę nanosić na podłoże w 1 lub 2 warstwach (w zależności od stopnia zabrudzenia), za pomocą pędzla, wałka lub przez natrysk (w tym także metodą „airless”). Zaleca się zastosowanie wałka malarskiego z runa owczego o dł. włosia 18 mm. Drugą warstwę farby nanosić dopiero po wyschnięciu pierwszej warstwy, zachowując odstęp między warstwami min. 3÷4 godziny. Następnie całą powierzchnię pomalować farbą MILAMAT lub inną farbą do wnętrz marki KABE. W przypadku malowania całej powierzchni farbą MILAMAT dopuszczalne jest jej rozcieńczenie niewielką ilością wody (dodając max. 10% objętościowych).

WYSYCHANIE: Czas schnięcia naniesionej na podłoże jednej warstwy farby (w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin. Całkowity czas wysychania 4-6 godzin w zależności od konsystencji farby i chłonności podłoża. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania farby. Pomieszczenia zamknięte należy po malowaniu wietrzyć aż do zaniku specyficznego zapachu.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE:  W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym materiałem z tej samej partii produkcyjnej. Podczas nanoszenia i wysychania farby powinna panować temperatura powietrza powyżej +5°C. Bezpośrednio po wykonaniu prac narzędzia należy umyć wodą.

Supreme Poradnik