System ocieplania budynków z silikonową, polikrzemianową, silikatowo-silikonową, akrylową zewnętrzną wyprawą tynkarską oraz opcjonalną powłoką malarską

System ociepleń KABE THERM MW WHITE jest nowoczesnym systemem ocieplania ścian zewnętrznych budynków na bazie wełny mineralnej.* Stosowany jest w budownictwie mieszkaniowym jedno i wielorodzinnym, użyteczności publicznej i przemysłowym, zarówno na budynkach niskich jak i na budynkach wysokich (o wys. ponad 25 m). System może być stosowany na ścianach nowych, jak i przy renowacji już istniejących wykonanych z drobnowymiarowych elementów murowych (jak cegły, bloczki, kamień itp.) lub z betonu (wylewanego na budowie lub w postaci płyt prefabrykowanych). Możliwe jest również jego zastosowanie na powierzchniach poziomych lub nachylonych, które nie są wystawione na działanie opadów atmosferycznych. Warstwę zewnętrzną systemu można wykonać przy użyciu tynków silikonowych ARMASIL T lub SILCO T AVANT, polikrzemianowych NOVALIT T, silikatowo-silikonowych SiSi AVANT, akrylowych PERMURO dostępnych w szerokiej palecie kolorów i faktur. Warstwę zbrojoną systemu wykonuje się przy użyciu białej zaprawy klejąco-szpachlowej KOMBI WHITE i systemowej siatki zbrojącej. Warstwa zbrojona przed nałożeniem tynku wymaga zagruntowania odpowiednim (pod wybrany tynk) preparatem gruntującym.

*W zależności od rodzaju tynku
Uwaga:
Ze względu na nadmierne nagrzewanie elewacji w ciemnych kolorach, nie zalecamy stosowania kolorów o niskim współczynniku odbicia światła (Y<20%).
Producent udziela gwarancji tylko w przypadku zastosowania kompletnego systemu zgodnie z „Kartą gwarancyjną systemów ociepleń”.

• Niepalna klasa reakcji na ogień;
• Swobodne oddawanie wilgoci;
• Zapobiega kondensacji pary wodnej wewnątrz przegrody;
• Bardzo dobra izolacyjność akustyczna;
• Redukcja kosztów ogrzewania budynku
• Poprawa mikroklimatu wnętrz
• Ochrona ścian przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych
• Ochrona przed porostem glonów i grzybów
• Szeroka paleta rodzajów, kolorów wypraw tynkarskich
• Plastyczny łatwy w obróbce klej na bazie białego cementu

  • Warstwa klejąca
  • Warstwa termoizolacyjna
  • Warstwa zbrojona
  • Warstwa wykończeniowa
  • Opcjonalna powłoka malarska
Rodzaj warstwy termoizolacyjnej:płyty ze zwykłej, lamelowej i dwugęstościowej wełny mineralnej o kodach wg ETA-22/0535;
Grubość warstwy termoizolacyjnej:płyty lamelowe od 50 do 400 mm włącznie, płyt zwykłe i dwugęstościowe od 50 do 300 mm włącznie;
Sposób mocowania termoizolacji:system klejony z dodatkowym mocowaniem mechanicznym lub system mocowany mechanicznie z dodatkowym klejeniem;
Łączniki mechaniczne:określone w projekcie technicznym;
Tkanina zbrojąca:systemowa siatka z włókien szklanych;
Reakcja na ogień:klasa A2-s1,d0 (niepalna);
Kolory:naturalna biel i kolory wg wzornika KABE, NCS lub dostarczonego wzoru (w przypadku tynków NOVALIT T i ARMASIL T tylko w kolorach możliwych do uzyskania przy użyciu pigmentów nieorganicznych);
Faktury:pełna/ drapana/mieszana (tynk ARMASIL T, SILCO T AVANT, SISI AVANT, tylko faktura pełna);
Grubości ziarna:1,0 mm (tylko dla tynku ARMASIL T faktura pełna), 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm; 3,0 mm (tynk SILCO T AVANT, SISI AVANT, PERMURO AVANT tylko gr. ziarna 1,5 mm i 2,0 mm);
Przyczepność:• do betonu ≥ 250 kPa; • do lamelowej wełny mineralnej ≥70 kPa zwykłej i dwugęstościowej wełny mineralnej ≥ 10 kPa;
Przyczepność międzywarstwowa:• do płyt z lamelowej wełny mineralnej ≥ 80 kPa • do płyt ze zwykłej i dwugęstościowej wełny mineralnej ≥ 10 kPa;
Wodochłonność warstwy wierzchniej (po 24 h):< 0,5 kg/m²;
Odporność na uderzenie układu z tynkiem SiSi AVANT na płytach lamelowych oraz SILCO T AVANT na płytach zwykłych; kat. I; PERMURO, SISI AVANT i SILCO T AVANT oraz NOVALIT T (wszytskie pozostałe układy): kat. II
Przepuszczalność pary wodnej warstwy wierzchniej Sd:≤ 0,5 m
Supreme Poradnik