System ocieplania budynków z silikonową, polikrzemianową, silikatowo-silikonową, mozaikową i mineralną zewnętrzną wyprawą tynkarską w tym również z efektem deski (z opcjonalną powłoką malarską)

System ociepleń KABE THERM MW znajduje zastosowanie przede wszystkim na obiektach wymagających wysokiej ochrony przeciw pożarowej i paroprzepuszczalności oraz ochrony przed intensywnym działaniem warunków atmosferycznych. Stosowany jest w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, użyteczności publicznej i przemysłowym, w obiektach już istniejących, jak i nowo wznoszonych na budynkach niskich jak i wysokich /ponad 25 m/. Do jego wykonania można stosować płyty z wełny mineralnej: elewacyjnej (o zaburzonym układzie włókien), lamelowej (o uporządkowanym układzie włókien) i dwugęstościowej . System KABE THERM MW może być stosowany na ścianach wykonanych z elementów murowych (jak cegły, bloczki, kamień itp.) lub z betonu (wylewanego na budowie lub w postaci płyt prefabrykowanych). System może być zastosowany na ścianach nowych, jak i przy renowacji już istniejących. Możliwe jest również jego zastosowanie na powierzchniach poziomych lub nachylonych, które nie są wystawione na działanie opadów atmosferycznych. Szczególnie jest polecany do stosowania na budynkach ze ścianami wykonanymi z materiałów o strukturze porowatej (jak np.: beton komórkowy, żużlobeton, cegła poryzowana). Ze względu na bardzo dobrą izolacyjność akustyczną nadaje się również do ocieplania obiektów zlokalizowanych w strefach o dużym natężeniu hałasu. Warstwę zewnętrzną systemu KABE THERM MW może stanowić: silikonowa wyprawa tynkarska ARMASIL T i SILCO T AVANT, polikrzemianowa wyprawa tynkarska NOVALIT T silikatowo-silikonowa SISI AVANT lub mineralna wyprawa tynkarska MINERALIT T, mozaikowa wyprawa tynkarska MOZAIKER AKORD i MOZAIKER DECOR dostępne w szerokiej faktur, kolorów i grubości ziarna oraz w efekcie deski. Przy czym, po zwilżeniu tynku silikonowego ARMASIL T na jego powierzchni powstaje efekt odpychania cząsteczek wody przez żywicę silikonową. Efekt ten skutecznie zabezpiecza elewacje przed działaniem opadów oraz redukuje osadzanie się zanieczyszczeń. Dodatkowo istnieje mozliwość wykonania opcjonalnej powłoki malarskiej farbą silikonową ARMASIL F lub SILCO F, farbą polikrzemianową NOVALIT F oraz farbą krzemianową (silikatową) CALSILIT F.

Uwaga:
Ze względu na nadmierne nagrzewanie elewacji w ciemnych kolorach, nie zalecamy stosowania kolorów o niskim współczynniku odbicia światła (Y<20%).
Producent udziela gwarancji tylko w przypadku zastosowania kompletnego systemu zgodnie z „Kartą gwarancyjną systemów ociepleń”.

– Niepalne składniki systemu
– Redukcja kosztów ogrzewania budynku
– Poprawa mikroklimatu wnętrz
– Wysoka estetyka elewacji
– Swobodne oddawanie wilgoci
– Zapobieganie kondensacji pary wodnej wewnątrz przegrody
– Spowolnienie procesu zabrudzania elewacji
– Szerokie możliwości kształtowania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej
– Bardzo dobra izolacyjność akustyczna

  • Warstwa klejąca
  • Warstwa termoizolacyjna
  • Warstwa zbrojona
  • Systemowa siatka z włókien szklanych
  • Preparat gruntujący
  • Zewnętrzna wyprawa
Rodzaj warstwy termoizolacyjnej: Płyty z elewacyjnej, lamelowej lub dwugęstościowej wełny mineralnej o kodach wg ETA 16/0079;
Grubość warstwy termoizolacyjnej:od 80 mm do 250 mm dla płyt z elewacyjnej i dwugęstościowej wełny mineralnej i od 50 mm do 250 mm dla płyt z lamelowej wełny mineralnej;
Sposób mocowania termoizolacji: system klejony z dodatkowym mocowaniem mechanicznym lub system mocowany mechanicznie z dodatkowym klejeniem;
Łączniki mechaniczne:określone w projekcie technicznym;
Tkanina zbrojąca: systemowa siatka z włókien szklanych;
Reakcja na ogień: klasa A1 - system z tynkami mineralnymi (MINERALIT T, MINERALIT T AKORD, MINERALIT T+ KOMBI FINISZ) opcjonalnie malowany farbą NOVALIT F, pozostałe systemy klasa - A2-s1,d0, system z tynkami mozaikowymi klasa B - s1,d0
Kolory tynków mineralnych: biały lub bazowy (przeznaczony do malowania);
Kolory tynków silikonowych i polikrzemianowych: naturalna biel i kolory z wzornika KABE, NCS lub wg dostarczonego wzoru (możliwe do uzyskania przy użyciu pigmentów nieorganicznych);
Faktury: pełna, drapana/mieszana (tynk ARMASIL T, SILCO T AVANT, SISI AVANT, MOZAIKER AKORD, MOZAIKER DECOR tylko faktura pełna);
Grubości ziarna: 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm; 3,0 mm (tynki natryskowe ARMASIL T AKORD i NOVALIT T AKORD oraz MINERALIT T AKORD – tylko o gr. 1,5 mm, tynk silikonowy SILCO T AVANT i silikatowo - silikonowy SISI AVANT - gr. ziarna 1,5 i 2,0 mm zaś tynki mineralne MINERALIT T z wyłączeniem grubości 2,5 mm); tynki mozaikowe MOZAIKER AKORD i MOZAIKER DECOR o gr. ziarna 0,8 mm
Współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej warstwy zewnętrznej: < 0,5 kg/m²;
Względny opór dyfuzyjny warstwy zewnętrznej: ≤1,0 m;
Odporność na uderzenie układu: kat. II lub kat III (w zależności od rodzaju wełny mineralnej i wyprawy tynkarskiej);
Supreme Poradnik