Służy do ręcznego wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich przy użyciu wałka malarskiego, na zewnątrz i wewnątrz budynków. Przeznaczony zarówno na podłoża mineralne (jak np.: beton, tynk cementowy, cementowo- -wapienny), jak i na podłoża pokryte dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych. Umożliwia wykonanie warstwy maskującej drobne rysy i niewielkie nierówności podłoża. Przed nakładaniem masy tynkarskiej podłoże wymaga zagruntowania preparatem PERMURO GT.

  • ikona
  • ikona
  • ikona
  • ikona
Bazowy środek wiążącyspoiwo kopolimerowe
Pigmentyodporne na wpływ czynników atmosferycznych organiczne i nieorganiczne pigmenty barwne
Kolorynaturalna biel oraz kolory wg wzornika KABE, NCS lub dostarczonego wzoru
Fakturyrolkowa
Średnie zużycieok. 1,0 kg/m²
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża)od +5°C do +25°C
Względna wilgotność powietrza≤ 75%
Przepuszczalność pary wodnejSd=0,55 m (kat. V2)
Absorpcja wodyw=0,49 kg/m2∙h0.5 (kat. W2)
OpakowanieJednorazowe opakowanie plastikowe zawierające 16 kg produktu
PrzechowywaniePrzechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniu chłodnym, lecz zapewniającym ochronę przed mrozem. Opakowanie napoczęte szczelnie zamknąć i jak najszybciej zużyć
Okres przydatności do stosowania24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu

• Odporny na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych
• Duża wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne
• Skuteczne maskowanie drobnych rys i nierówności podłoża
• Bardzo dobra przyczepność do podłoża
• Dodatkowo zabezpieczony przed porostem glonów i grzybów
• Szeroka paleta kolorów
• Łatwy w nakładaniu i wyprowadzaniu wzoru

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, rowne i suche oraz wolne od plam i wykwitow pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku występowania  porostu glonow i/lub grzybow podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następnie zmyć wodą i odkazić preparatem ALGIZID. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub  złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. Stare i/lub zabrudzone podłoża umyć i odtłuścić wodą z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. W sytuacji, gdy nierowności są znaczne (od 5 do 15 mm), ścianę należy  wyrownać zaprawą wyrownawczą, a następnie całą powierzchnię przeszpachlować zaprawą klejąco-szpachlową KOMBI. Przy mniejszych nierownościach (do 5 mm) można od razu wyrownać i wygładzić  podłoże zaprawą klejąco-szpachlową KOMBI. Podłoża chłonne przed nakładaniem zapraw wyrownawczych i/lub szpachlowych należy zagruntować preparatem BUDOGRUNT ZG / BUDOGRUNT WG. Świeże  podłoża betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne można tynkować dopiero po upływie min. 4 tygodniowego okresu sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach, natomiast tzw. „suchą zabudowę”  bezpośrednio po przeszlifowaniu i odpyleniu.

GRUNTOWANIE: Przed nakładaniem masy tynkarskiej podłoże należy zagruntować preparatem PERMURO GT (GB/GK). Okres sezonowania zastosowanego na podłożu preparatu przed nakładaniem  tynku wynosi ok. 24 godzin. W celu ograniczenia możliwości przebijania koloru podłoża przez fakturę wyprawy tynkarskiej zaleca się zastosowanie preparatu gruntującego podbarwionego pod kolor tynku.

PRZYGOTOWANIE MASY TYNKARSKIEJ: Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Po długim okresie magazynowania, a bezpośrednio przed użyciem, masę należy dokładnie wymieszać (wiertarką/  mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym), aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Dalsze mieszanie nie jest wskazane, gdyż może doprowadzić do nadmiernego napowietrzenia masy.  W uzasadnionych przypadkach masę tynkarską można rozcieńczyć niewielką ilością wody pitnej (dodając max. 0,25 litra na 16 kg tynku). Przy ustalaniu ilości wody należy uwzględnić: rodzaj podłoża, warunki  wysychania i technikę aplikacji.

NAKŁADANIE: Masę tynkarską można nakładać na podłoże za pomocą wałka malarskiego z rożnymi rodzajami nasadek wykonanych z: żyłki, gąbki lub włosia (uwarunkowanych od zakładanego efektu dekoracyjnego).  W zależności od potrzeb można nakładać jedną lub dwie warstwy tynku.

WYSYCHANIE: Czas schnięcia nałożonej na podłoże masy tynkarskiej (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 6 godzin. Całkowite utwardzenie wyprawy tynkarskiej następuje  po ok. 48 godzinach. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania nawet do kilku dni. Nowo nałożoną masę tynkarską chronić przed opadami atmosferycznymi  i kondensacją wilgoci, aż do całkowitego utwardzenia wyprawy. Pomieszczenia zamknięte po otynkowaniu należy wietrzyć, aż do zaniku specyficznego zapachu.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE: Na efekt końcowy wykonanej wyprawy tynkarskiej może mieć wpływ rodzaj podłoża. Dlatego też, w przypadku występowania niejednorodnego podłoża, zaleca się wcześniejsze  przeszpachlowanie całej jego powierzchni zaprawą klejąco-szpachlową KOMBI. W celu uniknięcia rożnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną  w jednym cyklu roboczym materiałem z tej samej partii produkcyjnej, metodą „mokre na mokre”. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą. Podczas nakładania i wysychania masy tynkarskiej  powinna występować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza od +5°C do +25°C. Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony  niewyschniętej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziaływaniem czynnikow atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek lub plandek ochronnych.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności oraz polityce cookies.

Poradnik