System ocieplania budynków z silikonową, polikrzemianową, silikatowo-silikonową, akrylową i mineralną zewnętrzną wyprawą tynkarską oraz opcjonalną powłoką malarską

System ociepleń KABE THERM WHITE jest nowoczesnym systemem ocieplania ścian zewnętrznych budynków na bazie styropianu*. Stosowany jest w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, użyteczności publicznej i przemysłowym, do wysokości 25 m (dla budynków wzniesionych przed 01.04.1995 do wysokości jedenastej kondygnacji włącznie). Ze względu na łatwą technologię montażu oraz niskie koszty realizacji stosowany jest najczęściej przy termomodernizacji budynków wykonanych w starych energochłonnych technologiach (niespełniających obowiązujących wymogów izolacyjności termicznej). System może być stosowany na ścianach nowych, jak i przy renowacji już istniejących wykonanych z drobnowymiarowych elementów murowych (jak cegły, bloczki, kamień itp.) lub z betonu (wylewanego na budowie lub w postaci płyt prefabrykowanych). Możliwe jest również jego zastosowanie na powierzchniach poziomych lub nachylonych, które nie są wystawione na działanie opadów atmosferycznych. Warstwę zewnętrzną systemu można wykonać przy użyciu tynków silikonowych ARMASIL T lub SILCO T AVANT, polikrzemianowych NOVALIT T, silikatowo-silikonowych SiSi AVANT, akrylowych PERMURO lub PERMURO AVANT, mineralnych MINERALIT T dostępnych w szerokiej palecie kolorów i faktur. Warstwę zbrojoną systemu wykonuje się przy użyciu białej zaprawy klejąco-szpachlowej KOMBI WHITE i systemowej siatki zbrojącej. Warstwa zbrojona przed nałożeniem tynku wymaga zagruntowania odpowiednim (pod wybrany tynk) preparatem gruntującym.

*przy zastosowaniu kleju poliuretanowego KOMBI RAPID reakcja na ogień – klasa F.
W zależności od rodzaju tynku
Uwaga:
Ze względu na nadmierne nagrzewanie elewacji w ciemnych kolorach, nie zalecamy stosowania kolorów o niskim współczynniku odbicia światła (Y<20%).
Producent udziela gwarancji tylko w przypadku zastosowania kompletnego systemu zgodnie z „Kartą gwarancyjną systemów ociepleń”.

• Redukcja kosztów ogrzewania budynku
• Poprawa mikroklimatu wnętrz
• Ochrona ścian przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych
• Ochrona przed porostem glonów i grzybów
• Szeroka paleta rodzajów, kolorów i efektów dekoracyjnych wypraw tynkarskich
• Plastyczny łatwy w obróbce klej na bazie białego cementu

  • Warstwa klejąca
  • Warstwa termoizolacyjna
  • Warstwa zbrojona
  • Warstwa wykończeniowa
  • Opcjonalna powłoka malarska
Rodzaj warstwy termoizolacyjnej:płyty ze styropianu o kodzie: EPS-EN 13163-T(1)- L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80 - MU20-MU40;
Grubość warstwy termoizolacyjnej:od 5 do 30 cm włącznie;
Sposób mocowania termoizolacji:system klejony całkowicie lub częściowo z dodatkowym mocowaniem mechanicznym lub system mocowany mechanicznie z dodatkowym klejeniem;
Łączniki mechaniczne:określone w projekcie technicznym;
Tkanina zbrojąca:systemowa siatka z włókien szklanych;
Klasyfikacja ogniowa:układ nierozprzestrzeniający ognia (NRO);
Kolory:naturalna biel i kolory wg wzornika KABE, NCS lub dostarczonego wzoru (w przypadku tynków NOVALIT T i ARMASIL T tylko w kolorach możliwych do uzyskania przy użyciu pigmentów nieorganicznych);
Faktury:pełna/ drapana/mieszana (tynk ARMASIL T, SILCO T AVANT, SISI AVANT, PERMURO AVANT tylko faktura pełna);
Grubości ziarna:1,0 mm (tylko dla tynku ARMASIL T faktura pełna), 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm; 3,0 mm (tynk SILCO T AVANT, SISI AVANT, PERMURO AVANT tylko gr. ziarna 1,5 mm i 2,0 mm); MINERALIT T faktura pełna gr. ziarna 1,5 mm, 2,0 mm i 3,0 mm, MINERALIT T faktura drapana tylko gr. ziarna 1,5 mm i 2,0 mm;
Przyczepność:• do betonu ≥ 0,25 MPa; • do styropianu ≥ 0,08 MPa;
Przyczepność międzywarstwowa:≥ 0,08 MPa;
Wodochłonność warstwy wierzchniej (po 24 h):< 0,5 kg/m²;
Odporność na uderzenie układu z tynkiem PERMURO, SISI AVANT i SILCO T AVANT:kat. II
Odporność na uderzenie układu z tynkiem ARMASIL T i NOVALIT T :kat. III
Reakcja na ogień:B-s1,d0*
Supreme Poradnik