Tynk szlachetny, mineralny - MINERALIT T

Sucha mineralna zaprawa tynkarska do ręcznego wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz warstw wykończeniowych w systemach ociepleń na bazie styropianu KABE THERM AVANT oraz na bazie wełny mineralnej KABE THERM MW*. Szczególnie polecana w systemach wykończeniowych ścian zewnętrznych wykonanych z materiałów o strukturze porowatej (jak np.: beton komórkowy, żużlobeton, cegła poryzowana) i na ścianach budynków nowych jeszcze całkowicie niewysezonowanych. Przeznaczona na podłoża mineralne (jak np.: beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny). Przed nałożeniem mineralnej zaprawy tynkarskiej podłoże wymaga zagruntowania preparatem MINERALIT GT.

* tylko faktura pełna

  • ikona
  • ikona
  • ikona
  • ikona
  • ikona
Bazowy środek wiążącymieszanka spoiw hydraulicznych z dodatkiem modyfikatorów, zbrojona mikrowłóknami celulozowymi
Proporcje mieszaniaok. 5 l wody na 25 kg zaprawy
Kolorbiały i bazowy przeznaczony do malowania
Fakturapełna i drapana
Grubości ziarna1,5 mm | 2,0 mm | 3,0 mm
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża)od +5°C do+25°C
Typ zaprawy tynkarskiejGP (ogólnego przeznaczenia)
Zakres wytrzymałości na ściskanieklasa CS IV
Przyczepność do podłoża≥ 1,6 N/mm2
Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnymklasa W2
Gęstość brutto w stanie suchymok. 1500 kg/m³ μ ≤ 34,9
Wsp. przepuszczalności pary wodnejμ ≤ 34,9
Reakcja na ogieńklasa A1
PrzechowywaniePrzechowywać w oryginalnych zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, na paletach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.
OpakowanieWorki: 25 kg. Paleta: 1200 kg (48 worków).

• Niepalna wyprawa tynkarska
• Estetyczna i dekoracyjna faktura
• Mineralny charakter
• Wysoka paroprzepuszczalność
• Naturalna odporność na porost glonów i grzybów
• Zbrojona mikrowłóknami

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, równe i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego lub chemicznego. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następnie zmyć wodą i odkazić preparatem ALGIZID. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. Stare i/lub zabrudzone podłoża umyć i odtłuścić wodą z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne, ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, a następnie całą powierzchnię wyrównać i wygładzić zaprawą szpachlową. Przy małych nierównościach można od razu wykorzystać zaprawę szpachlową. Zastosowanie wyżej wymienionych zapraw powinno być zgodne z kartami technicznymi tych produktów. Podłoża chłonne przed nakładaniem zapraw wyrównawczych i/lub szpachlowych należy zagruntować odpowiednim preparatem. W przypadku nakładania mineralnej zaprawy tynkarskiej na nowo wykonanych podłożach mineralnych (jak np.: beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny) należy zachować min. 2-tygodniowy okres sezonowania. Przed zastosowaniem zaprawy tynkarskiej w systemie ociepleń KABE THERM AVANT lub KABE THERM MW, należy wykonać warstwy podkładowe systemu zgodnie z technologią złożonego systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Mineralną zaprawę tynkarską można nakładać na zagruntowaną powierzchnię dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, co w normalnych warunkach następuje po ok. 3-4 dniach.  Uwaga: Przed rozpoczęciem tynkowania należy pamiętać o zabezpieczeniu folią ochronną wszystkich elementów, które mogłyby ulec zabrudzeniu.

GRUNTOWANIE: Przed nałożeniem zaprawy tynkarskiej podłoże należy zgruntować preparatem MINERALIT GT. Okres wiązania zastosowanego na podłożu preparatu w optymalnych warunkach pogodowych (temp.+20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godziny. Po całkowitym związaniu naniesionego na podłoże preparatu można przystąpić do nakładania zaprawy tynkarskiej.

PRZYGOTOWANIE MASY TYNKARSKIEJ: Do pojemnika z odmierzoną ilością czystej, chłodnej wody (5 l na 25 kg zaprawy) wsypać całą zawartość opakowania i dokładnie wymieszać mieszarką/wiertarką wolnobrotową z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy wolnej od grudek. Następnie tak przygotowaną zaprawę pozostawić na ok. 5 minut, aby dojrzała. Bezpośrednio przed użyciem zaprawę dokładnie wymieszać.

NAKŁADANIE: Przygotowaną zaprawę tynkarską nakładać na podłoże cienką, równomierną warstwą na grubość ziarna, za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Następnie pacą plastikową wyprowadzić fakturę, zacierając nałożoną zaprawę ruchami kolistymi (faktura pełna) lub też ruchami podłużnymi w kierunku pionowym lub poziomym (faktura drapana). Uwaga: Produkt posiada odczyn alkaliczny, należy chronić oczy i skórę. W trakcie prac należy stosować ubrania robocze. W przypadku kontaktu produktu z oczami należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody, a w razie wystąpienia podrażnień zasięgnąć porady lekarza.

WYSYCHANIE: Czas wiązania nałożonej na podłoże zaprawy tynkarskiej (przy wysychaniu w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%) wynosi min. 7 dni. Po tym okresie czasu wykonana wyprawa nadaje się do malowania farbą silikonową ARMASIL F, polikrzemianową NOVALIT F, krzemianową CALSILIT F (przy zapewnieniu powyższych warunków wysychania i zastosowaniu odpowiedniego preparatu gruntującego pod farbę). Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania, nawet do kilku dni. Nowo nałożoną masę tynkarską chronić przed opadami atmosferycznymi i kondensacją wilgoci, aż do całkowitego utwardzenia wyprawy. Całkowitą odporność mechaniczną uzyskuje wyprawa tynkarska dopiero po ok. 28 dniach.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE: W celu uniknięcia różnic w fakturze niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym materiałem z tej samej partii produkcyjnej, metodą „mokre na mokre”. Podczas nakładania i wiązania zaprawy tynkarskiej powinna występować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza od +5°C do +25°C. Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niezwiązanej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą.

Supreme Poradnik