System ocieplania budynków z zewnętrzną okładziną w postaci prefabrykowanych płytek/okładzin elewacyjnych

System ociepleń KABE THERM EPS EPS IZOFLEX jest zestawem materiałów przeznaczonych do ocieplania ścian zewnętrznych budynków na bazie styropianu z okładziną w postaci elastycznych płytek imitujących okładzinę klinkierową lub efektem ryfla. Stosowany jest w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, użyteczności publicznej i przemysłowym, zarówno w obiektach już istniejących, jak i nowo wznoszonych, do wysokości 25 m (dla budynków wzniesionych przed 01.04.1995 do wysokości jedenastej kondygnacji włącznie). Szczególnie jest polecany na inwestycje gdzie wymagana jest wysoka estetyka i odporność na warunki zewnętrzne. System może być stosowany na ścianach wykonanych z drobnowymiarowych elementów murowych (cegły, bloczki, kamień itp.) lub betonu (monolitycznego lub prefabrykowanego). Możliwe jest również zastosowanie na powierzchniach poziomych lub nachylonych, które nie są narażone na działanie opadów atmosferycznych. Warstwą wierzchnią systemu jest trwała i estetyczna okładzina z prefabrykowanych płytek elewacyjnych IZOFLEX imitująca okładzinę klinkierową lub okładziną IZOFLEX-LAMELL z efektem ryfla.

• Redukcja kosztów ogrzewania budynku
• Poprawa mikroklimatu wnętrz
• Atrakcyjne efekty dekoracyjne i wysoka estetyka elewacji
• Ochrona ścian przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych
• Możliwość zastosowania różnych rodzajów płytek

  • Warstwa klejąca
  • Warstwa termoizolacyjna
  • Warstwa zbrojona
  • Warstwa wykończeniowa
Rodzaj warstwy termoizolacyjnej:płyty ze styropianu o kodzie co najmniej: EPS-EN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80
Grubość warstwy termoizolacyjnej:od 2 do 30 cm włącznie
Sposób mocowania termoizolacji:system klejony z dodatkowym mocowaniem mechanicznym oraz system mocowany mechanicznie z dodatkowym klejeniem
Zastosowanie łączników mechanicznych:opcjonalne (określone w projekcie technicznym)
Tkanina zbrojąca:systemowa siatka z włókien szklanych
Klasyfikacja ogniowa:układ nierozprzestrzeniający ognia (NRO)
Przyczepność w warunkach laboratoryjnych:• do betonu ≥ 0,25 MPa; • do styropianu ≥ 0,08 MPa;
Przyczepność warstwy wierzchniej:≥ 0,08 MPa
Wodochłonność warstwy wierzchniej (po 24 h):≤ 0,5 kg/m²
Odporność na uderzenie warstwy wierzchniej:kat. I
Opór dyfuzyjny warstwy wierzchniej:≤ 1,0m
Supreme Poradnik