System ocieplania budynków z silikonową, polikrzemianową, akrylową i mineralną zewnętrzną wyprawą tynkarską oraz tynkami natryskowymi z linii AKORD

System ociepleń KABE THERM EPS jest kolejnym systemem ocieplania ścian zewnętrznych budynków na bazie styropianu*. Stosowany jest w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, użyteczności publicznej i przemysłowym, do wysokości 25 m (dla budynków wzniesionych przed 01.04.1995 do wysokości jedenastej kondygnacji włącznie) oraz w budownictwie szkieletowym. Ze względu na łatwą technologię montażu oraz niskie koszty realizacji stosowany jest najczęściej przy termomodernizacji budynków wykonanych w starych energochłonnych technologiach (niespełniających obowiązujących wymogów izolacyjności termicznej). System może być stosowany na ścianach wykonanych z drobnowymiarowych elementów murowych (jak cegły, bloczki, kamień itp.) lub z betonu (wylewanego na budowie lub w postaci płyt prefabrykowanych). System może być zastosowany na ścianach nowych, jak i przy renowacji już istniejących. Możliwe jest również jego zastosowanie na powierzchniach poziomych lub nachylonych, które zapewniają właściwe odprowadzenie wód opadowych i śniegu nie powodując ich zalegania. Warstwę zewnętrzną systemu można wykonać przy użyciu tynków silikonowych ARMASIL T, ARMASIL T AKORD, ARMASIL T – DECOR FAKTURA GŁADKA, ARMASIL T – DECOR CEGŁA, polikrzemianowych NOVALIT T, NOVALIT T AKORD, NOVALIT T – DECOR CEGŁA, akrylowych PERMURO, PERMURO AKORD, PERMURO AVANT oraz mineralnych MINERALIT T i MINERALIT T AKORD dostępnych w szerokiej palecie kolorów i faktur oraz w efekcie deski. Przy czym, po zwilżeniu tynku silikonowego ARMASIL T na jego powierzchni powstaje efekt odpychania cząsteczek wody przez żywicę silikonową. Efekt ten skutecznie zabezpiecza elewacje przed działaniem opadów oraz redukuje osadzanie się zanieczyszczeń.

*** W zależności od rodzaju tynku
Uwaga:
Ze względu na nadmierne nagrzewanie elewacji w ciemnych kolorach, nie zalecamy stosowania kolorów o niskim współczynniku odbicia światła

• Redukcja kosztów ogrzewania budynku
• Poprawa mikroklimatu wnętrz
• Ochrona ścian przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych
• Ochrona przed porostem glonów i grzybów
• Szeroka paleta rodzajów, kolorów i efektów dekoracyjnych wypraw tynkarskich
• Możliwość zastosowania tynków natryskowych z linii AKORD

  • Warstwa klejąca
  • Warstwa termoizolacyjna
  • Warstwa zbrojona
  • Warstwa wykończeniowa
  • Opcjonalna powłoka malarska na tynkach natryskowych
Rodzaj warstwy termoizolacyjnej:płyty ze styropianu o kodzie: płyty ze styropianu o kodzie: EPS-EN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80
Grubość warstwy termoizolacyjnej:od 5 do 30 cm włącznie;
Sposób mocowania termoizolacji:system klejony lub częściowo klejony z dodatkowym mocowaniem mechanicznym lub system mocowany mechanicznie z dodatkowym klejeniem;
Łączniki mechaniczne:określone w projekcie technicznym;
Tkanina zbrojąca:systemowa siatka z włókien szklanych;
Klasyfikacja ogniowa:układ nierozprzestrzeniający ognia (NRO);
Kolory:naturalna biel i kolory wg wzornika KABE, NCS lub dostarczonego wzoru (w przypadku tynków NOVALIT T i ARMASIL T tylko w kolorach możliwych do uzyskania przy użyciu pigmentów nieorganicznych);
Faktury:pełna/ drapana/mieszana (tynk ARMASIL T tylko faktura pełna);
Grubości ziarna:1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm; 3,0 mm (tynk PERMURO AKORD tylko gr. ziarna 1,5 mm i 2,0 mm); ARMASIL T AKORD i NOVALIT T AKORD i MINERALIT T AKORD tylko gr. ziarna 1,5 mm
Przyczepność:• do betonu ≥ 0,25 MPa; • do styropianu ≥ 0,08 MPa;
Przyczepność międzywarstwowa:≥ 0,08 MPa;
Wodochłonność warstwy wierzchniej (po 24 h):< 0,5 kg/m²;
Odporność na uderzenie układu z tynkiem:• ARMASIL T, ARMASIL T AKORD, ARMASIL T - DECOR CEGŁA, NOVALIT T, NOVALIT T AKORD, NOVALIT T - DECOR CEGŁA, PERMURO, PERMURO AVANT kat. II • ARMASIL T - DECOR FAKTURA GŁADKA, PERMURO AKORD, MINERALIT T, MINERALIT T AKORD kat. III
Supreme Poradnik