Elewację można potraktować jako neutralne tło, które pozwala podkreślić styl projektu domu, albo uczynić z niej ozdobę, która sama w sobie uatrakcyjni budynek i wpisze się w wybraną stylistykę.

Dekoracyjny sposób tynkowania i malowania umożliwia nadanie ścianie niejednolitej powierzchni. Aby osiągnąć oryginalny efekt marmurku na fakturze gładkiej, wystarczy użyć odpowiednich produktów Farby KABE i zastosować właściwą technikę.

Czynności przygotowawcze

Przed przystąpieniem do prac tynkarskich należy przygotować podłoże: oczyścić je, odpylić i zagruntować. Kiedy podłoże jest nośne, bez rys i spękań, odtłuszczone, suche i równe, wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego, można je pokryć systemowym gruntem mineralnym Mineralit GT Farby KABE. Najlepiej nakładać go pędzlem, a nie wałkiem, ponieważ pędzel daje gwarancję dokładnego pokrycia i wtarcia gruntu w podłoże. W opakowaniu zawarty jest produkt gotowy do stosowania.

Preparat Mineralit GT poprawia przyczepność wyprawy tynkarskiej, zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża, redukuje efekt przebijania podłoża oraz ułatwia nakładanie tynku i wyprowadzanie faktury. Przed nałożeniem tynku trzeba uwzględnić okres sezonowania preparatu na podłożu, wynoszący ok. 24 godziny – w optymalnych warunkach pogodowych (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%).

Kolejne czynności wstępne obejmują przygotowanie mineralnej zaprawy tynkarskiej Mineralit T bazowy. Niezbędne jest tutaj przestrzeganie zaleceń producenta i dokładne odmierzenie czystej, chłodnej wody – tylko odpowiednia jej ilość, czyli 5 l na 25 kg zaprawy, da oczekiwany efekt. Po połączeniu produktu z wodą należy całość wymieszać mieszarką/wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy wolnej od grudek. Otrzymana mineralna zaprawa tynkarska powinna dojrzewać przez 5 minut i po tym czasie, a bezpośrednio przed użyciem należy ją jeszcze raz pomieszać.

Aplikacja tynków

Następnym krokiem jest aplikacja tynku Mineralit T, wykonana równomierne i cienką warstwą na grubość ziarna za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Przed nałożeniem tynku modelowanego przygotowane podłoże należy przeszlifować i usunąć pył. Tynk modelowany w wybranym kolorze powinien zostać zaaplikowany do 7 dni.

Uzyskanie faktury gładkiej z efektem marmurku jest możliwe dzięki naniesieniu tynku polikrzemianowego Novalit T na warstwę tynku mineralnego przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej. Następnie pacą plastikową trzeba wyprowadzić fakturę tynku. Po związaniu masy tynkarskiej o fakturze pełnej nakłada się drugą warstwę masy tynkarskiej o fakturze modelowanej i poleruje – zaciera się ją ruchami kolistymi, dokładnie wyrównując całą powierzchnię wyprawy. W ten sposób na ścianie powstanie faktura gładka z efektem marmurku, o rezultacie wizualnym zbliżonym do powierzchni naturalnego kamienia.

Zalety masy tynkarskiej polikrzemianowej

Polikrzemianowa masa tynkarska Novalit T Farby KABE ma mineralny charakter i niskoalkaliczny odczyn (pH 8÷9,5). Można ją stosować zarówno na podłożach mineralnych, jak i pokrytych powłoką na bazie tworzyw sztucznych. Jest preparatem odpornym na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych i dodatkowo zabezpieczonym przed porostem glonów i grzybów. Cechuje się podwyższoną odpornością na zabrudzenia, bardzo dobrą paroprzepuszczalnością i niską nasiąkliwością powierzchniową. Przy optymalnych warunkach atmosferycznych czas związania preparatu nałożonego na podłoże wynosi jedną dobę. Okres utwardzania wydłuża się do kilku dni przy niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności, co warto uwzględnić przy planowaniu prac.

Supreme Poradnik