Preparat na bazie dyspersji akrylowej i wypełniaczy mineralnych, przeznaczony do właściwego przygotowania podłoża pod mineralne tynki cienkowarstwowe MINERALIT T i MINERALIT T AKORD. Służy do gruntowania warstwy zbrojonej w systemach ociepleń na bazie styropianu KABE THERM SM i KABE THERM SM RENO, KABE THERM AVANT i na bazie wełny mineralnej KABE THERM MW, KABE THERM IN MW oraz gruntowania płyt z lamelowej wełny mineralnej w systemie KABE THERM SG. Stosowany jest na podłożach mineralnych (jak np. beton, tynk wapienny, wapienno-cementowy, cementowy) jak i na podłożach pokrytych dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych.

*przy zastosowaniu produktu w systemie ociepleń, producent udziela gwarancji jedynie w przypadku zastosowania wszystkich składników systemu KABE THERM SM i KABE THERM SM RENO, KABE THERM AVANT lub KABE THERM MW i KABE THERM IN MW.

  • ikona
  • ikona
Bazowy środek wiążącyspoiwo kopolimerowe
Pigmentybiel tytanowa
Zawartość lotnych związków organicznych LZOkat. A/g. Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO
Barwabiała
Średnie zużycieok. 0,20 l/m² (w zależności od chłonności podłoża)
Gęstośćok. 1,55 g/cm³
Zawartość substancji stałychok. 60%
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża)od +5°C do +25°C
Względna wilgotność powietrza≤75%
OpakowaniaJednorazowe opakowanie plastikowe zawierające 5 i 10 l produktu
PrzechowywaniePrzechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w pomieszczeniu chłodnym, lecz zapewniającym ochronę przed mrozem. Opakowanie napoczęte szczelnie zamknąć i jak najszybciej zużyć
UwagaProdukt zabezpieczyć przed dostępem dzieci
Okres przydatności do stosowania18 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu

• Poprawia przyczepność wyprawy tynkarskiej
• Zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża
• Redukuje efekt przebijania podłoża
• Ułatwia nakładanie tynku i wyprowadzanie faktury

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, równe i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następnie zmyć wodą i odkazić preparatem ALGIZID. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. Stare i/lub zabrudzone podłoża umyć i odtłuścić wodą z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne, ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, a następnie całą powierzchnię wyrównać i wygładzić zaprawą szpachlową. Przy małych nierównościach można od razu zastosować zaprawę szpachlową. Zastosowanie wyżej wymienionych zapraw powinno być zgodne z kartami technicznymi tych produktów. Podłoża chłonne przed nakładaniem zapraw wyrównawczych i/lub szpachlowych należy zagruntować odpowiednim preparatem. W przypadku nanoszenia preparatu na nowo wykonanych podłożach mineralnych (jak np.: beton, tynk wapienno-cementowy i cementowy) zachować min. 2-tygodniowy okres sezonowania. Przed zastosowaniem preparatu w systemie ociepleń KABE THERM SM i KABE THERM SM RENO, KABE THERM AVANT lub KABE THERM MW, należy wykonać warstwy podkładowe systemu, zgodnie z technologią złożonego systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków. Preparat można nanosić dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, co w normalnych warunkach następuje po ok. 3-4 dniach.

PRZYGOTOWANIE PREPARATU: Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. W razie potrzeby preparat można rozcieńczyć niewielką ilością wody dodając max. 10% objętościowych. Przy ustalaniu ilości wody należy uwzględnić: rodzaj podłoża, warunki wysychania i technikę aplikacji.

NANOSZENIE: Preparat nanosić na podłoże za pomocą pędzla lub wałka malarskiego. W przypadku systemu garażowego stosowana jest aplikacja maszynowa przy użyciu agregatu do natrysku tynku mineralnego MINERALIT T AKORD.

WYSYCHANIE: Okres sezonowania naniesionego na podłożu preparatu przed nakładaniem tynku wynosi ok. 24 godzin. Nowo naniesioną powłokę chronić przed opadami atmosferycznymi i kondensacją wilgoci, aż do jej całkowitego wyschnięcia.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE: Podczas nanoszenia i wysychania preparatu powinna panować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza i obiektu powyżej +5°C. Niska temperatura i wysoka wilgotność mogą powodować wolniejsze
wysychanie preparatu. Należy wówczas odczekać z nakładaniem zaprawy tynkarskiej, aż do całkowitego wyschnięcia preparatu gruntującego. Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niewyschniętej warstwy preparatu przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą.

Supreme Poradnik