Gotowe masy oraz zaprawy tynkarskie pozwalają na łatwe i wygodne wykonanie dekoracyjnych i estetycznych wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków w tym także, w systemach ociepleń ścian zewnętrznych oraz systemach izolacji cieplnej stropów. Na rynku występuje bogata oferta mas i zapraw tynkarskich stosowanych na różne podłoża przy różnych warunkach i sposobach aplikacji. Dlatego efekt końcowy zależy w dużym stopniu od jakości wykonania prac i wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia wykonawcy.

Jednym z kluczowych etapów wykonywania wypraw tynkarskich jest odpowiednie przygotowanie podłoża które nie może być w żadnym wypadku pominięte, albowiem dobre powiedzenie budowlane mówi że każda powłoka wykończeniowa może być najwyżej tak dobra jak jej podłoże.

Warunki odpowiedniego przygotowania podłoża pod tynk cienkowarstwowy: 

Podłoże pod cienkowarstwowe tynki strukturalne musi być nośne, odtłuszczone, równe i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego oraz chemicznego. W przypadku występowania porostu grzybów należy wcześniej zastosować preparat do usuwania skażenia biologicznego ALGIZID. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np. odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. Stare i/lub zabrudzone podłoża umyć i odtłuścić wodą z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. W sytuacji gdy nierówności podłoża są znaczne (od 5 do 15 mm), ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, a następnie całą powierzchnię wygładzić zaprawą klejąco-szpachlową KOMBI. Przy mniejszych nierównościach (do 5 mm) można od razu podłoże wyrównać i wygładzić zaprawą klejąco-szpachlową KOMBI. Podłoża chłonne przed nakładaniem zapraw wyrównawczych i/lub szpachlowych należy zagruntować odpowiednim preparatem.

Zastosowanie zapraw szpachlowych i/lub wyrównawczych powinno być zgodne z kartami technicznymi tych produktów. W przypadku nakładania masy lub zaprawy tynkarskiej na nowo wykonanych podłożach mineralnych (tj. beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny) należy zachować odpowiedni okres sezonowania (dla tynków akrylowych i mineralnych min. 3-4 tygodnie, a dla tynków krzemianowych (silikatowych) i polikrzemianowych min. 2 tygodnie). Przed zastosowaniem masy tynkarskiej w systemie ociepleń należy wykonać warstwy podkładowe systemu zgodnie z technologia złożonego systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Przed nakładaniem masy lub zaprawy tynkarskiej podłoże należy zagruntować odpowiednim dla danego rodzaju tynku preparatem. W celu ograniczenia możliwości przebijania koloru podłoża przez fakturę wyprawy tynkarskiej zaleca się zastosowanie preparatu gruntującego podbarwionego pod kolor tynku.

Wskazówki wykonawcze:

Na efekt końcowy wykonanej wyprawy tynkarskiej może mieć wpływ rodzaj podłoża. Dlatego też w przypadku występowania niejednorodnego podłoża, zaleca się wcześniejsze przeszpachlowanie całej jego powierzchni zaprawą klejąco-szpachlową. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym materiałem z tej samej partii produkcyjnej metodą „mokre na mokre”. Podczas nakładania i wysychania masy lub zaprawy tynkarskiej powinna występować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza w przedziale od +5°C do +25°C. Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych i przy silnym wietrze. 

W celu ochrony niewyschniętej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek lub plandek ochronnych.

Supreme Poradnik