Tynk maszynowy lekki, mineralny - KOMBI MTL (biały)

Lekka mineralna zaprawa tynkarska na bazie spoiw hydraulicznych i wyselekcjonowanych kruszyw (w tym także kruszyw lekkich), przeznaczona do ręcznego lub maszynowego wykonywania podkładowych wypraw tynkarskich na zewnątrz i wewnątrz budynków. Szczególnie polecana do tynkowania ścian wykonanych z materiałów porowatych (jak np.: beton komórkowy) oraz nasiąkliwych (jak np.: cegła silikatowa) i przeznaczonych pod systemy ociepleń, tynki cienkowarstwowe lub też powłoki malarskie. Może być stosowana na wszelkich typowych podłożach mineralnych jak np.: beton, beton komórkowy, keramzyt, cegła ceramiczna i silikatowa oraz ceramika poryzowana. Charakteryzuje się bardzo dobrą plastycznością i urabialnością dzięki czemu jest łatwa w obróbce.

  • ikona
  • ikona
  • ikona
  • ikona
Bazowy środek wiążącyspoiwa hydrauliczne i środki modyfikujące, zawiera włókna celulozowe
Grubość ziarnado 0,8 mm
Kolornaturalna biel
Proporcje mieszania5,0÷5,5 litra wody na 25 kg zaprawy
Wydajnośćz jednego opakowania produktu po dodaniu odpowiedniej ilości wody uzyskamy około 19 litrów gotowej do użycia zaprawy
Okres przydatności do użycia po zarobieniu wodąnie mniej niż 2 godziny
Zużycieok. 15 kg/m² na każde 10 mm grubości warstwy
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża)od +5°C do +25°C
Typ zaprawy tynkarskiej: wg PN-EN 998-1LW (lekka)
Gęstość brutto w stanie suchym≤ 1300 kg/m3
Zakres wytrzymałości na ściskaniekat. CS II
Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnymkat W0
Przyczepność≥ 0,5 N/mm2
Współczynnik przepuszczalności pary wodnejμ: ≤11;
Współczynnik przewodzenia ciepła• λ dry, 10=0,33 (W/m*K) dla P=50%; • λ dry, 10 =0,49 (W/m*K) dla P=90%;
Reakcja na ogieńklasa A1
OpakowaniaJednorazowe opakowanie papierowe zawierające 25 kg produktu
PrzechowywaniePrzechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach na paletach, w pomieszczeniu suchym i zapewniającym ochronę przed wilgocią i mrozem. Uwaga: Produkt zabezpieczyć przed dostępem dzieci
Okres przydatności do stosowania12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, przy przestrzeganiu zasad przechowywania

• Wysoka przyczepność do chłonnych i porowatych podłoży
• Łatwa w obróbce
• Redukcja nasiąkliwości powierzchniowej podłoża
• Wydłużony czas obróbki
• Zbrojona mikrowłóknami
• Bardzo dobra plastyczność i urabialność

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), nie przemarznięte, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego lub chemicznego. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następnie zmyć wodą i odkazić preparatem ALGIZID. Podłoże w strefie przyziemia budynku należy zabezpieczyć przed podciąganiem kapilarnym wilgoci lub też przed wilgocią przenikającą z zewnątrz budynku. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) należy starannie usunąć. Stare i/lub zabrudzone podłoża umyć i odtłuścić wodą z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: kurz, pył, odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. W uzasadnionych przypadkach (np. na gładkich niechłonnych podłożach)  zastosować cementową obrzutkę wstępną. Podłoża chłonne przed nakładaniem zaprawy obficie zrosić wodą. Przy pracach związanych z odpowiednim przygotowaniem podłoża obowiązują zasady sztuki budowlanej.

GRUNTOWANIE: Podłoża chłonne przed nakładaniem zaprawy zagruntować preparatem BUDOGRUNT ZG/WG lub obficie zwilżyć wodą. Okres wiązania zastosowanego na podłożu preparatu w optymalnych warunkach (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godzin.

PRZYGOTOWANIE MASY TYNKARSKIEJ: Do pojemnika z odmierzoną ilością czystej, chłodnej wody (5,0÷5,5 l na 25 kg zaprawy) wsypać całą zawartość opakowania i dokładnie wymieszać mieszarką/wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy wolnej od grudek. Następnie tak przygotowaną zaprawę pozostawić na ok. 5 minut, aby dojrzała. Bezpośrednio przed użyciem zaprawę dokładnie wymieszać. W zależności od temperatury i wilgotności powietrza gotowa zaprawa jest przydatna do stosowania przez ok. 2 godziny.

NAKŁADANIE: Przy ręcznym sposobie nakładania należy stalową kielnią nanieść zaprawę na ścianę i wyrównać łatą tynkarską. Po wstępnym związaniu nałożoną zaprawę zatrzeć pacą z gąbki lub filcu. Przy dużych powierzchniach zaleca się użycie agregatu tynkarskiego. Zalecana grubość nakładania jednej warstwy zaprawy tynkarskiej na stropy – min. 10 mm, na ściany – min. 8 mm, na zewnątrz budynku – min. 15 mm (12 mm – jeżeli warstwą wykończeniową jest tynk cienkowarstwowy). W przypadku dużych powierzchni, warstwę przekraczającą 20 mm należy nakładać na dwa razy stosując metodę „mokre na mokre” po wstępnym związaniu pierwszej warstwy. W miejscach połączenia ścian z innymi materiałami budowlanymi oraz w miejscach występowania bruzd instalacyjnych należy wtopić w tynk siatkę z włókna szklanego o gramaturze 145÷175 g/m². Uwaga: Produkt posiada odczyn alkaliczny, należy chronić oczy i skórę. W trakcie prac należy stosować ubrania robocze. W przypadku kontaktu produktu z oczami należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody, a w razie wystąpienia podrażnień zasięgnąć porady lekarza.

WYSYCHANIE: Nałożona na podłoże zaprawa tynkarska (przy wysychaniu w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%) może być poddana dalszej obróbce przyjmując jeden dzień wysychania na każdy 1 mm grubości tynku. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza znacznie wydłużają okres wysychania. Nowo nałożoną masę tynkarską chronić przed opadami atmosferycznymi i kondensacją wilgoci, aż do całkowitego utwardzenia wyprawy.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE: Do przygotowania zaprawy nie wolno dodawać żadnych obcych domieszek, a do rozrabiania można użyć jedynie czystej wody. Podczas nanoszenia i wysychania zaprawy powinna panować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza od +5°C do +25°C i temp. podłoża powyżej +5°C. Niska temperatura i wysoka wilgotność mogą powodować wolniejsze wysychanie tynku. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą. Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niewyschniętej warstwy tynku przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych. Związanej zaprawy nie wolno ponownie zarabiać dodając wodę lub świeżą zaprawę.

Supreme Poradnik