System ocieplania stropów wełną mineralną z zewnętrzną wyprawą tynkarską (z opcjonalną powłoką malarską) lub polikrzemianową powłoką malarską

System KABE THERM SG jest przeznaczony do ocieplania stropów od strony sufitów w garażach zamkniętych i otwartych, nad którymi znajdują się pomieszczenia ogrzewane. Sprawdza się na powierzchniach, które nie są narażone na bezpośrednie oddziaływanie czynników atmosferycznych ani uszkodzenia mechaniczne w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej oraz przemysłowym zarówno w obiektach już istniejących, jak i nowo wznoszonych. System ociepleń KABE THERM SG znajduje zastosowanie przede wszystkim przy ocieplaniu stropów wymagających wysokiej ochrony przeciwpożarowej. Materiałem termoizolacyjnym w systemie są niepalne płyty z lamelowej wełny mineralnej. System jest przeznaczony na wszelkie typowe niepalne podłoża mineralne (jak np.: beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny oraz stropy wykonane z pustaków i innych tego typu materiałów ceramicznych lub betonowych), co najmniej klasy A2-s3,d0 wg PN-EN 13501-1+A1:2010. Warstwą zewnętrzną systemu jest natryskowa mineralna wyprawa tynkarska MINERALIT T AKORD (opcjonalnie malowana farbą polikrzemianową NOVALIT F) lub też polikrzemianowa powłoka malarska NOVALIT F, dostępna w szerokiej palecie kolorów.

– Niepalne składniki systemu
– Redukcja kosztów ogrzewania budynku
– Poprawa mikroklimatu wnętrz
– Wysoka estetyka powierzchni stropu
– Swobodne oddawanie wilgoci
– Zapobieganie kondensacji pary wodnej wewnątrz przegrody
– Mineralny charakter wyprawy tynkarskiej

  • Warstwa klejąca
  • Warstwa wykończeniowa
Rodzaj warstwy termoizolacyjnej: fazowane płyty z lamelowej wełny mineralnej (fabrycznie gruntowane lub niegruntowane)
Grubość warstwy termoizolacyjnej: wg projektu technicznego
Sposób mocowania termoizolacji: system klejony lub system klejony z dodatkowym mocowaniem mechanicznym;
Łączniki mechaniczne:określone w projekcie technicznym;
Kolor tynku: biały
Faktura:pełna
Grubości ziarna:1,0 mm, 1,5 mm;
Kolory farby:biały i kolory z wzornika KABE, NCS lub wg dostarczonego wzoru (możliwe do uzyskania przy użyciu pigmentów nieorganicznych)
Przyczepność:• do betonu ≥ 0,25 MPa; • do wełny mineralnej ≥ 0,08 MPa;
Przyczepność warstwy wierzchniej do wełny mineralnej:≥ 0,08 MPa
Paroprzepuszczalność mineralnej warstwy wierzchniej:≤ 0,60 m
Reakcja na ogień:klasa A1
Supreme Poradnik