Sucha mineralna zaprawa tynkarska do natryskowego wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz warstw wykończeniowych w systemie ociepleń na bazie styropianu (o gr. ziarna 1,5 mm) i wełny mineralnej KABE THERM MW (o gr. ziarna 1,5 mm) oraz w systemie izolacji cieplnej stropów KABE THERM SG (o gr. ziarna 1,0 mm i 1,5 mm). Szczególnie polecana do stosowania na dużych powierzchniach oraz podłożach o zakrzywionych lub nieregularnych kształtach. Charakteryzuje się wysoką wydajnością i szybkością nakładania. Przeznaczona na podłoża mineralne (jak np.: beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny). Szczególnie polecana w systemach wykończeniowych ścian zewnętrznych wykonanych z materiałów o strukturze porowatej (jak np.: beton komórkowy, żużlobeton, cegła poryzowana) i na ścianach budynków nowych jeszcze całkowicie niewysezonowanych. Przed nałożeniem mineralnej zaprawy tynkarskiej podłoże wymaga zagruntowania preparatem MINERALIT GT.

  • ikona
  • ikona
  • ikona
Bazowy środek wiążącymieszanka spoiw hydraulicznych z dodatkiem modyfikatorów
Proporcje mieszaniaok. 6 l wody na 25 kg zaprawy
Kolorbiały
Grubości ziarna1,0 mm; 1,5 mm.
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża)od +5°C do+25°C
Typ zaprawy tynkarskiejGP (ogólnego przeznaczenia)
Zakres wytrzymałości na ściskanieklasa CS IV
Przyczepność do podłoża≥ 1,6 N/mm2
Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnymklasa W2
Gęstość brutto w stanie suchymok. 1500 kg/m³
Wsp. przepuszczalności pary wodnejμ ≤ 34,9
Reakcja na ogieńklasa A1
PrzechowywaniePrzechowywać w oryginalnych zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, na paletach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.
OpakowaniaWorki: 25 kg. Paleta: 1200 kg (48 worków)

• Niepalna wyprawa tynkarska
• Estetyczna, biała i jednolita faktura wyprawy
• Mineralny charakter
• Wysoka paroprzepuszczalność
• Naturalna odporność na porost glonów i grzybów
• Duża wydajność
• Szybka i łatwa aplikacja

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, równe i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego lub chemicznego. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następnie zmyć wodą i odkazić preparatem ALGIZID. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. Stare i/lub zabrudzone podłoża umyć i odtłuścić wodą z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne, ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, a następnie całą powierzchnię wyrównać i wygładzić zaprawą szpachlową. Przy małych nierównościach można od razu wykorzystać zaprawę szpachlową. Zastosowanie wyżej wymienionych zapraw powinno być zgodne z kartami technicznymi tych produktów. Podłoża chłonne przed nakładaniem zapraw wyrównawczych i/lub szpachlowych należy zagruntować odpowiednim preparatem. W przypadku nakładania mineralnej zaprawy tynkarskiej na nowo wykonanych podłożach mineralnych (jak np.: beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny) należy zachować min. 2-tygodniowy okres sezonowania. Przed zastosowaniem zaprawy tynkarskiej w systemie ociepleń KABE THERM SM i KABE THERM SM RENO i KABE THERM MW, należy wykonać warstwy podkładowe systemu zgodnie z technologią złożonego systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Mineralną zaprawę tynkarską można nakładać na zagruntowaną powierzchnię dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, co w normalnych warunkach następuje po ok. 3-4 dniach. Uwaga: Przed rozpoczęciem wykonywania natrysku należy pamiętać o zabezpieczeniu folią ochronną wszystkich elementów, które mogłyby ulec zanieczyszczeniu, w szczególności przewodów i elementów instalacji.

GRUNTOWANIE: Przed nałożeniem zaprawy tynkarskiej podłoże należy zgruntować preparatem MINERALIT GT. Okres wiązania zastosowanego na podłożu preparatu w optymalnych warunkach pogodowych (temp.+20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi 24 godziny. Po całkowitym związaniu naniesionego na podłoże preparatu można przystąpić do nakładania zaprawy tynkarskiej. W przypadku zastosowania w systemie „garażowym” niezagruntowanej fabrycznie wełny mineralnej należy pamiętać o zagruntowaniu powierzchni płyt preparatem MINERALIT GT na co najmniej 1 dzień przed rozpoczęciem nakładania warstwy wykończeniowej. Preparat gruntujący należy nanosić zgodnie ze wskazówkami zawartymi na opakowaniu. Przy zastosowaniu płyt zagruntowanych fabrycznie otrzymujemy powierzchnię gotową do aplikacji tynku.

PRZYGOTOWANIE TYNKU: Tynki mineralne dostarczane są w postaci suchych mieszanek do rozrobienia z wodą. Mieszanie należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją użycia urządzenia. W zależności od rodzaju i parametrów używanego agregatu, konieczne może być skorygowanie konsystencji tynku do wymogów urządzenia, poprzez dodanie niewielkiej ilości wody. W przypadku tynkowania stropu o dużej powierzchni należy przed rozpoczęciem natrysku podzielić go na mniejsze powierzchnie robocze, aby uniknąć ewentualnych widocznych połączeń tynku.

NAKŁADANIE: Nakładanie maszynowe prowadzić przy pomocy odpowiednich agregatów tynkarskich. Podczas natrysku masy pistolet należy prowadzić prostopadle do podłoża w odległości ok. 0,4-0,6 m. W systemie ocieplania stropów natrysk warstwy dekoracyjnej na zagruntowaną powierzchnię płyt z fazowanej wełny lamelowej należy wykonać w dwóch etapach. W pierwszym etapie należy pokryć obszar roboczy prowadząc lancę natryskową z niewielkim nachyleniem w stosunku do pionu w jednym kierunku, a następnie w kolejnym etapie wykonać drugi natrysk, prowadząc ją z nachyleniem w kierunku przeciwnym. Uwaga! Wszystkie prace związane z natryskiem mechanicznym warstwy wykończeniowej powinna prowadzić osoba odpowiednio przeszkolona. Produkt posiada odczyn alkaliczny, należy chronić oczy i skórę. W trakcie prac należy stosować ubrania robocze. W przypadku kontaktu produktu z oczami należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody, a w razie wystąpienia podrażnień zasięgnąć porady lekarza.

WYSYCHANIE: Czas wiązania nałożonej na podłoże zaprawy tynkarskiej (przy wysychaniu w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%) wynosi min. 7 dni. Po tym okresie czasu wykonana wyprawa nadaje się do malowania farbą silikonową ARMASIL F, polikrzemianową NOVALIT F, krzemianową CALSILIT F (przy zapewnieniu powyższych warunków wysychania i zastosowaniu odpowiedniego preparatu gruntującego pod farbę). Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania, nawet do kilku dni. Nowo nałożoną masę tynkarską chronić przed opadami atmosferycznymi i kondensacją wilgoci, aż do całkowitego utwardzenia wyprawy. Całkowitą odporność mechaniczną uzyskuje wyprawa tynkarska dopiero po ok. 28 dniach.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE: W celu uniknięcia różnic w fakturze niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym materiałem z tej samej partii produkcyjnej, metodą „mokre na mokre”. Podczas nakładania i wiązania zaprawy tynkarskiej powinna występować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza od +5°C do +25°C. Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niezwiązanej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności oraz polityce cookies.

Supreme Poradnik