Sucha mineralna zaprawa tynkarska do natryskowego wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz warstw wykończeniowych w systemie ociepleń na bazie styropianu (o gr. ziarna 1,5 mm) i wełny mineralnej KABE THERM MW (o gr. ziarna 1,5 mm) oraz w systemie izolacji cieplnej stropów KABE THERM SG (o gr. ziarna 1,0 mm i 1,5 mm). Szczególnie polecana do stosowania na dużych powierzchniach oraz podłożach o zakrzywionych lub nieregularnych kształtach. Charakteryzuje się wysoką wydajnością i szybkością nakładania. Przeznaczona na podłoża mineralne (jak np.: beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny). Szczególnie polecana w systemach wykończeniowych ścian zewnętrznych wykonanych z materiałów o strukturze porowatej (jak np.: beton komórkowy, żużlobeton, cegła poryzowana) i na ścianach budynków nowych jeszcze całkowicie niewysezonowanych. Przed nałożeniem mineralnej zaprawy tynkarskiej podłoże wymaga zagruntowania preparatem MINERALIT GT.

  • ikona
  • ikona
  • ikona
Bazowy środek wiążącymieszanka spoiw hydraulicznych z dodatkiem modyfikatorów
Proporcje mieszaniaok. 6 l wody na 25 kg zaprawy
Kolorbiały
Grubości ziarna1,0 mm; 1,5 mm.
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża)od +5°C do+25°C
Typ zaprawy tynkarskiejGP (ogólnego przeznaczenia)
Zakres wytrzymałości na ściskanieklasa CS IV
Przyczepność do podłoża≥ 1,6 N/mm2
Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnymklasa W2
Gęstość brutto w stanie suchymok. 1500 kg/m³
Wsp. przepuszczalności pary wodnejμ ≤ 34,9
Reakcja na ogieńklasa A1
PrzechowywaniePrzechowywać w oryginalnych zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, na paletach, w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu.
OpakowaniaWorki: 25 kg. Paleta: 1200 kg (48 worków)

• Niepalna wyprawa tynkarska
• Estetyczna, biała i jednolita faktura wyprawy
• Mineralny charakter
• Wysoka paroprzepuszczalność
• Naturalna odporność na porost glonów i grzybów
• Duża wydajność
• Szybka i łatwa aplikacja

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, równe i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego lub chemicznego. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następnie zmyć wodą i odkazić preparatem ALGIZID. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. Stare i/lub zabrudzone podłoża umyć i odtłuścić wodą z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne, ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, a następnie całą powierzchnię wyrównać i wygładzić zaprawą szpachlową. Przy małych nierównościach można od razu wykorzystać zaprawę szpachlową. Zastosowanie wyżej wymienionych zapraw powinno być zgodne z kartami technicznymi tych produktów. Podłoża chłonne przed nakładaniem zapraw wyrównawczych i/lub szpachlowych należy zagruntować odpowiednim preparatem. W przypadku nakładania mineralnej zaprawy tynkarskiej na nowo wykonanych podłożach mineralnych (jak np.: beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny) należy zachować min. 2-tygodniowy okres sezonowania. Przed zastosowaniem zaprawy tynkarskiej w systemie ociepleń KABE THERM SM i KABE THERM SM RENO i KABE THERM MW, należy wykonać warstwy podkładowe systemu zgodnie z technologią złożonego systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Mineralną zaprawę tynkarską można nakładać na zagruntowaną powierzchnię dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, co w normalnych warunkach następuje po ok. 3-4 dniach. Uwaga: Przed rozpoczęciem wykonywania natrysku należy pamiętać o zabezpieczeniu folią ochronną wszystkich elementów, które mogłyby ulec zanieczyszczeniu, w szczególności przewodów i elementów instalacji.

GRUNTOWANIE: Przed nałożeniem zaprawy tynkarskiej podłoże należy zgruntować preparatem MINERALIT GT. Okres wiązania zastosowanego na podłożu preparatu w optymalnych warunkach pogodowych (temp.+20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi 24 godziny. Po całkowitym związaniu naniesionego na podłoże preparatu można przystąpić do nakładania zaprawy tynkarskiej. W przypadku zastosowania w systemie „garażowym” niezagruntowanej fabrycznie wełny mineralnej należy pamiętać o zagruntowaniu powierzchni płyt preparatem MINERALIT GT na co najmniej 1 dzień przed rozpoczęciem nakładania warstwy wykończeniowej. Preparat gruntujący należy nanosić zgodnie ze wskazówkami zawartymi na opakowaniu. Przy zastosowaniu płyt zagruntowanych fabrycznie otrzymujemy powierzchnię gotową do aplikacji tynku.

PRZYGOTOWANIE TYNKU: Tynki mineralne dostarczane są w postaci suchych mieszanek do rozrobienia z wodą. Mieszanie należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją użycia urządzenia. W zależności od rodzaju i parametrów używanego agregatu, konieczne może być skorygowanie konsystencji tynku do wymogów urządzenia, poprzez dodanie niewielkiej ilości wody. W przypadku tynkowania stropu o dużej powierzchni należy przed rozpoczęciem natrysku podzielić go na mniejsze powierzchnie robocze, aby uniknąć ewentualnych widocznych połączeń tynku.

NAKŁADANIE: Nakładanie maszynowe prowadzić przy pomocy odpowiednich agregatów tynkarskich. Podczas natrysku masy pistolet należy prowadzić prostopadle do podłoża w odległości ok. 0,4-0,6 m. W systemie ocieplania stropów natrysk warstwy dekoracyjnej na zagruntowaną powierzchnię płyt z fazowanej wełny lamelowej należy wykonać w dwóch etapach. W pierwszym etapie należy pokryć obszar roboczy prowadząc lancę natryskową z niewielkim nachyleniem w stosunku do pionu w jednym kierunku, a następnie w kolejnym etapie wykonać drugi natrysk, prowadząc ją z nachyleniem w kierunku przeciwnym. Uwaga! Wszystkie prace związane z natryskiem mechanicznym warstwy wykończeniowej powinna prowadzić osoba odpowiednio przeszkolona. Produkt posiada odczyn alkaliczny, należy chronić oczy i skórę. W trakcie prac należy stosować ubrania robocze. W przypadku kontaktu produktu z oczami należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody, a w razie wystąpienia podrażnień zasięgnąć porady lekarza.

WYSYCHANIE: Czas wiązania nałożonej na podłoże zaprawy tynkarskiej (przy wysychaniu w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 65%) wynosi min. 7 dni. Po tym okresie czasu wykonana wyprawa nadaje się do malowania farbą silikonową ARMASIL F, polikrzemianową NOVALIT F, krzemianową CALSILIT F (przy zapewnieniu powyższych warunków wysychania i zastosowaniu odpowiedniego preparatu gruntującego pod farbę). Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania, nawet do kilku dni. Nowo nałożoną masę tynkarską chronić przed opadami atmosferycznymi i kondensacją wilgoci, aż do całkowitego utwardzenia wyprawy. Całkowitą odporność mechaniczną uzyskuje wyprawa tynkarska dopiero po ok. 28 dniach.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE: W celu uniknięcia różnic w fakturze niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym materiałem z tej samej partii produkcyjnej, metodą „mokre na mokre”. Podczas nakładania i wiązania zaprawy tynkarskiej powinna występować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza od +5°C do +25°C. Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niezwiązanej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą.

Supreme Poradnik