System ocieplania budynków z zewnętrzną okładziną w postaci prefabrykowanych płytek/okładzin elewacyjnych

System ociepleń KABE THERM MW IZOFLEX znajduje zastosowanie przede wszystkim na obiektach wymagających wysokiej ochrony przeciw pożarowej i paroprzepuszczalności oraz ochrony przed intensywnym działaniem warunków atmosferycznych. Stosowany jest w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, użyteczności publicznej i przemysłowym, w obiektach już istniejących, jak i nowo wznoszonych na budynkach niskich jak i wysokich /ponad 25 m/. Do jego wykonania można stosować płyty z wełny mineralnej: zwykłej (o zaburzonym układzie włókien), lamelowej (o uporządkowanym układzie włókien). System KABE THERM MW IZOFLEX może być stosowany na ścianach wykonanych z elementów murowych (jak cegły, bloczki, kamień itp.) lub z betonu (wylewanego na budowie lub w postaci płyt prefabrykowanych). System może być zastosowany na ścianach nowych, jak i przy renowacji już istniejących. Możliwe jest również jego zastosowanie na powierzchniach poziomych lub nachylonych, które nie są wystawione na działanie opadów atmosferycznych. Warstwą wierzchnią systemu jest trwała i estetyczna okładzina z elastycznych płytek elewacyjnych IZOFLEX imitująca okładzinę klinkierową lub okładzina IZOFLEX-LAMELL z efektem ryfla.

• Niepalne składniki systemu
• Redukcja kosztów ogrzewania budynku
• Poprawa mikroklimatu wnętrz
• Wysoka estetyka elewacji
• Spowolnienie procesu zabrudzania elewacji
• Szerokie możliwości kształtowania wyglądu elewacji

  • Warstwa klejąca
  • Warstwa termoizolacyjna
  • Warstwa zbrojona
  • Warstwa wykończeniowa
Rodzaj warstwy termoizolacyjnej:Płyty ze zwykłej lub lamelowej wełny mineralnej o kodach wg ICiMB-KOT-2023/0186;
Grubość warstwy termoizolacyjnej:od 50 mm do 300 m;
Sposób mocowania termoizolacji:system klejony całkowicie lub system klejony z dodatkowym mocowaniem mechanicznym lub system mocowany mechanicznie z dodatkowym klejeniem;
Łączniki mechaniczne:określone w projekcie technicznym;
Tkanina zbrojąca:systemowa siatka z włókien szklanych:
Reakcja na ogień:A2-s1,d0 (niepalna);
Przyczepność:• do betonu ≥ 0,25 MPa; • do wełny mineralnej ≥ 0,08 MPa lub zniszczenie w wełnie;
Przyczepność warstwy wierzchniej:≥ 0,08 MPa:
Wodochłonność warstwy wierzchniej (po 24 h):ICiMB-KOT-2021/0144 < 0,5 kg/m²;
Względny opór dyfuzyjny warstwy wierzchniej:≤1,0 m;
Odporność na uderzenie układu:kat. I
Supreme Poradnik