System ocieplania budynków z mozaikową zewnętrzną wyprawą tynkarską oraz dekoracyjnymi wyprawami imitującymi okładzinę kamienną

System ociepleń KABE THERM MARMURIT / MOZAIKER jest systemem ocieplania ścian zewnętrznych budynków na bazie styropianu. Stosowany jest w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, użyteczności publicznej i przemysłowym, zarówno w obiektach już istniejących, jak i nowo wznoszonych, o wysokości 25 m (dla budynków wzniesionych przed 01.04.1995 do wysokości jedenastej kondygnacji włącznie) z wierzchnią warstwą w postaci tynków mozaikowych. System może być stosowany na wszelkich typowych podłożach mineralnych (jak np.: beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny, piaskowiec oraz na ścianach surowych wykonanych z cegieł, bloczków, pustaków i innych materiałów ceramicznych lub silikatowych), jak i na podłożach pokrytych dobrze przylegającą powłoką farby elewacyjnej lub tynku cienkowarstwowego. Warstwę zewnętrzną systemu można wykonać przy użyciu strukturalnych tynków mozaikowych nakładanych ręcznie MARMURIT i MOZAIKER DECOR oraz nakładanych natryskowo MOZAIKER AKORD.

*W zależności od rodzaju tynku
Uwaga:
Ze względu na nadmierne nagrzewanie elewacji w ciemnych kolorach, nie zalecamy stosowania kolorów o niskim współczynniku odbicia światła (Y<20%).
Producent udziela gwarancji tylko w przypadku zastosowania kompletnego systemu zgodnie z „Kartą gwarancyjną systemów ociepleń”.

• Redukcja kosztów ogrzewania budynku
• Poprawa mikroklimatu wnętrz
• Atrakcyjne efekty dekoracyjne i wysoka estetyka elewacji
• Ochrona ścian przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych
• Łatwa i szybka aplikacja tynków natryskowych
• Szeroka gama kompozycji kolorystycznych

  • Warstwa klejąca
  • Warstwa termoizolacyjna
  • Warstwa zbrojona
  • Warstwa wykończeniowa
Rodzaj warstwy termoizolacyjnej:płyty ze styropianu o kodzie: EPSEN 13163-T(2)-L(2)-W(2)-S(5)-P(5)-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80
Grubość warstwy termoizolacyjnej:od 5 do 30 cm włącznie;
Sposób mocowania termoizolacji:system klejony całkowicie lub częściowo klejony z dodatkowym mocowaniem mechanicznym lub system mocowany mechanicznie z dodatkowym klejeniem;
Łączniki mechaniczne:określone w projekcie technicznym;
Tkanina zbrojąca:systemowa siatka z włókien szklanych;
Klasyfikacja ogniowa:układ nierozprzestrzeniający ognia (NRO);
Kolory tynków:wg wzornika MARMURIT MOZAIKER AKORD, MOZAIKER DECOR;
Faktury:pełna;
Grubości ziarna:0,8 mm (AKORD) oraz 1,0 mm i 1,5 mm;
Przyczepność:• do betonu ≥ 0,25 MPa; • do styropianu ≥ 0,08 MPa;
Przyczepność po starzeniu warstwy wierzchniej:≥ 0,08 MPa;
Wodochłonność (po 24 h):< 0,5 kg/m²;
Odporność na uderzenie układu z tynkiem MOZAIKER DECORkat. II • pozostałe układy kat. III
Reakcja na ogień:B-s1,d0
Supreme Poradnik