Służy do ręcznego wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków, w tym również w systemie ociepleń na bazie styropianu KABE THERM MARMURIT / MOZAIKER oraz w systemie na bazie wełny mineralnej KABE THERM MW. Szczególnie polecany do dekoracyjnego wykończenia ścian na elewacjach oraz w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu (jak np.: klatki schodowe, przedpokoje, korytarze i ciągi komunikacyjne). Do stosowania na podłożach mineralnych (jak np.: beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny), jak i na podłożach pokrytych dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych. Przed nakładaniem masy tynkarskiej podłoże wymaga zagruntowania preparatem MARMURIT GT, a na podłożach chłonnych również preparatem BUDOGRUNT ZG / BUDOGRUNT WG.

Uwaga: Ze względu na specyfikę produktu, nie zaleca się jego stosowania na powierzchniach poziomych narażonych na długotrwałe i bezpośrednie działanie wody i opadów atmosferycznych jak np.: baseny, brodziki czy niezadaszone murki ogrodzeniowe.

  • ikona
  • ikona
  • ikona
  • ikona
Bazowy środek wiążącyspoiwo akrylowe
Kolorymelanże kolorystyczne wg dostarczonego wzoru
Fakturypełna
Grubości ziarnaok. 0,8 mm
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża)od +5°C do +25°C
Względna wilgotność powietrza≤75%
Absorpcja wodykat. W3
Przyczepność do podłoża betonowego≥ 0,30 MPa
OpakowanieJednorazowe opakowanie plastikowe zawierające 15 kg produktu
PrzechowywaniePrzechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniu chłodnym, lecz zapewniającym ochronę przed mrozem. Opakowanie napoczęte szczelnie zamknąć i jak najszybciej zużyć.
Okres przydatności do stosowania18 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu

• Wysokie walory dekoracyjne wielobarwnej wyprawy z połyskującą miką
• Duża odporność na uszkodzenia mechaniczne
• Bardzo dobra elastyczność
• Łatwe utrzymanie w czystości
• Wysoka przyczepność do podłoża
• Niska nasiąkliwość powierzchniowa i dobra paroprzepuszczalność
• Wysoka odporność na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych
• Zawiera absorbery UV

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, równe i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następnie zmyć wodą i odkazić preparatem ALGIZID. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. Stare i/lub zabrudzone podłoża umyć i odtłuścić wodą z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. W sytuacji, gdy nierówności są znaczne (od 5 do 15 mm) ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, a następnie całą powierzchnię przeszpachlować zaprawą klejąco-szpachlową KOMBI lub KOMBI HYDRO STOP. Przy mniejszych nierównościach (do 5 mm) można od razu wyrównać i wygładzić podłoże zaprawą klejąco-szpachlową KOMBI lub KOMBI HYDRO STOP. Podłoża chłonne przed nakładaniem zapraw wyrównawczych i/lub szpachlowych należy zagruntować preparatem BUDOGRUNT ZG / BUDOGRUNT WG. Świeże podłoża betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne można tynkować dopiero po upływie min. 4 tygodniowego okresu sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach, natomiast tzw. „suchą zabudowę” bezpośrednio po przeszlifowaniu i odpyleniu. Przed zastosowaniem masy tynkarskiej w systemie ociepleń KABE THERM MARMURIT / MOZAIKER, należy wykonać warstwy podkładowe systemu zgodnie z technologią złożonego systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETiCS. Mozaikową masę tynkarską można nakładać na zagruntowaną powierzchnię dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojonej, co w normalnych warunkach następuję po 3-4 dniach.

GRUNTOWANIE: Na podłożach o dużej chłonności należy wcześniej zastosować preparat gruntujący BUDOGRUNT ZG (na zewnątrz) lub BUDOGRUNT WG (do wnętrz). Przed nakładaniem masy tynkarskiej podłoże zagruntować barwionym preparatem gruntującym MARMURIT GT. Okres sezonowania zastosowanego na podłożu preparatu przed nakładaniem tynku wynosi ok. 24 godzin. W celu ograniczenia możliwości przebijania koloru podłoża przez fakturę wyprawy tynkarskiej należy zastosować preparat gruntujący podbarwiony pod melanż mozaikowej masy tynkarskiej.

PRZYGOTOWANIE MASY TYNKARSKIEJ: Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezpośrednio przed użyciem masę należy delikatnie przemieszać wiertarką/mieszarką wolnoobrotową z czystym mieszadłem ze stali nierdzewnej, aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Czas mieszania nie powinien przekraczać 1 minuty.
Uwaga: Zbyt długie i intensywne mieszanie nie jest wskazane, gdyż może doprowadzić do zmielenia dużych płatków miki i trwałego pogorszenia estetyki wyprawy.

NAKŁADANIE: Mozaikową masę tynkarską można nakładać na podłoże w jednej cienkiej, równomiernej warstwie (od dołu do góry) na grubości 2÷3 mm, za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Po wstępnym przyschnięciu nałożoną na podłoże masę zatrzeć pacą plastikową. Następnie po podeschnięciu wygładzić powierzchnię tynku pacą ze stali nierdzewnej. Nałożona warstwa powinna być równa i pokrywać całkowicie podłoże bez zagłębień i wypukłości. Uwaga: Nałożenie zbyt cienkiej warstwy tynku może doprowadzić do powstania szczelin na powierzchni wyprawy, co negatywnie wpływa na jej estetykę i trwałość. W celu ograniczenia ryzyka powstania przetarć i zwiększenia odporności wyprawy tynkarskiej na działanie warunków zewnętrznych zalecamy nakładać masę tynkarską w dwóch cienkich warstwach. Przy czym, drugą warstwę nakładać po wyschnięciu pierwszej warstwy. Po wstępnym przyschnięciu nałożoną na podłoże masę tynkarską zatrzeć pacą plastikową. Następnie po podeschnięciu wygładzić powierzchnię tynku pacą ze stali nierdzewnej. Nałożona warstwa powinna być równa i pokrywać całkowicie podłoże bez zagłębień i wypukłości.

WYSYCHANIE: Czas schnięcia nałożonej na podłoże masy tynkarskiej (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 24 godzin. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres  wysychania nawet do kilku dni. Nowo nałożoną masę tynkarską chronić przed opadami atmosferycznymi i kondensacją wilgoci, aż do całkowitego utwardzenia wyprawy. W celu zwiększenia odporności wyprawy tynkarskiej na działanie warunków zewnętrznych zalecane jest pokrycie całkowicie wyschniętego tynku impregnatem MARCHRON.

WSKAZOWKI WYKONAWCZE: Na efekt końcowy wykonanej wyprawy tynkarskiej może mieć wpływ rodzaj podłoża. Dlatego też, w przypadku występowania niejednorodnego podłoża, zaleca się wcześniejsze przeszpachlowanie całej jego powierzchni zaprawą klejąco-szpachlową KOMBI lub KOMBI HYDRO STOP. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym materiałem z tej samej partii produkcyjnej, metodą „mokre na mokre”. Tynk zawiera płatki miki które ze wzgl. na swoje naturalne pochodzenie mogą się różnić wielkością i kształtem. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą. Podczas nakładania i wysychania masy tynkarskiej powinna występować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza od +5°C do +25°C. Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niewyschniętej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek lub plandek ochronnych.

Supreme Poradnik