Elewacja budynku – co to jest? Jest to zewnętrzna powierzchnia ściany budynku ze wszystkimi znajdującymi się na niej elementami, lico budynku. Z definicji elewacja stanowi zewnętrzną ścianę budynku. W zależności od jej umiejscowienia względem ulicy możemy wyróżnić różne rodzaje elewacji: np. frontową, tylną czy boczną. Elewacja frontowa zazwyczaj jest najbardziej reprezentacyjna, charakterystyczna, często usytuowane jest tam główne wejście.

Jaki jest problem nowoczesnych elewacji? Ciemna elewacja domu – czy warto? Wpływ ciemnych elewacji na ekologię? Na te pytania postaramy się odpowiedzieć w tym artykule.

Jaki jest problem nowoczesnych elewacji?

W Polsce, jak i na świecie, cały czas potrzebujemy nowych mieszkań. Dzisiaj wielkim wyzwaniem jest budowanie w gęstej zabudowie miasta, tak aby jak najefektywniej wykorzystać miejsce, często nie zwracając uwagi na to, aby to miasto nadawało się do życia, było zielone, z czystym powietrzem, z atrakcyjnymi przestrzeniami do rekreacji i odpoczynku. Nowoczesne budynki niejednokrotnie mają bardzo ciekawą formę z fascynującymi rozwiązaniami przestrzennymi a kolorystyka elewacji jest często bardzo ciemna, coraz częściej czarna. Takie budynki mogą działać niekorzystnie na naszą psychikę jednocześnie psując nasz krajobraz. Jest to ogromne wyzwanie dla projektantów, aby podążać za obecnymi trendami a jednocześnie nie powodować dyskomfortu wśród mieszkańców.

Często pojawia się pytanie: ciemna elewacja domu, czy warto?

Można zauważyć, że nowoczesne elewacje w ciemnych kolorach to bestseller ostatnich czasów, że są bardzo modne i eleganckie, pasują praktycznie do każdego stylu budynku.

Warto  jednak pamiętać, że wykonywanie elewacji w ciemnym kolorze w technologii ETICS wiąże się z wykorzystaniem produktów wysokiej jakości. Mówimy tu nie tylko o klejach, tynkach czy farbach, ale także o materiałach izolacyjnych czy dodatkowych specjalnych komponentach i zabiegach technicznych, które należy wykonać a to podraża inwestycję. Chcemy zaznaczyć, że w ogólnych wytycznych wykonania systemów ociepleń zaleca się, aby na elewacji nie stosować kolorów, których współczynnik odbicia światła Y jest niższy niż 20%, jednak często projektowane kolory elewacji posiadają współczynnik odbicia światła Y nawet poniżej 5%. To zalecenie ma na celu wyeliminowanie wystąpienia możliwych problemów z ciemnymi kolorami na ocieplonej elewacji.

Jakie to problemy?

Przede wszystkim znaczne ryzyko wystąpienia nadmiernych naprężeń termicznych. Ciemny kolor wyprawy tynkarskiej będzie miał tendencje do nadmiernego nagrzewania do bardzo wysokiej temperatury, sięgającej nawet 75÷80°C co może doprowadzić do: powstania rys i spękań wierzchniej warstwy, a co za tym idzie do powolnej destrukcji przegrody. Dodatkowo tak ciemny kolor będzie miał tendencję do szybszego zabrudzenia, co będzie pociągało za sobą konieczność częstszego odświeżania takiej elewacji.

Tu można powtórzyć pytanie: ciemna elewacja domu, czy warto?

Wpływ ciemnych elewacji na ekologię?

Coraz częściej widzimy skutki globalnego ocieplenia klimatu, myślimy o zmianach klimatu i ewentualnej katastrofie klimatycznej. Coraz częściej uświadamiamy sobie, iż zatrzymanie szkód związanych ze zmianami klimatycznymi zależy w dużej mierze od nas. Tak jak już wspominaliśmy, ciemne elewacje mogą osiągać temperatury sięgającej 75÷80°C. Liczne badania przeprowadzone w wielu miastach świata wykazały, że na terenie miejskim notowane są temperatury wyższe w porównaniu z terenami pozamiejskimi.

Zjawisko to nosi nazwę miejskiej wyspy ciepła (MWC). Miejskie wyspy ciepła tworzą się tam, gdzie jest mało zieleni, dużo asfaltu lub kostki brukowej a budynki mają ciemne dachy i elewacje. Taka sytuacja sprawia, że temperatura w mieście potrafi wzrosnąć nawet o kilkanaście stopni.

Dlaczego tak się dzieje?

Ciemne powierzchnie, które w dzień intensywnie się nagrzewają, a w nocy oddają ciepło, zwiększają temperaturę otoczenia. Zjawisko to ma wpływ na przekształcenie właściwości środowiska i ekosystemu. Zmianie ulegają właściwości otoczenia, zmniejsza się wilgotność, występują: spadek średniej prędkości wiatru, magazynowanie ciepła czy intensywne opady, oberwania chmury. Najbardziej miarodajnym wskaźnikiem intensywności MWC jest różnica temperatury pomiędzy miastem a obszarami pozamiejskimi. W dużych miastach może ona dochodzić w nocny nawet do ok. 10-15 °C.  Oczywiście te zjawiska maja charakter lokalny, ale coraz większa urbanizacja powoduje, że dotykają one kolejnych grup społeczności. Wysoka temperatura, częstsze upały zmniejszają komfort życia i stanowią duże zagrożenia dla ludzi mogąc być przyczyną wielu dokuczliwych dolegliwości (np. bezsenność).

Co możemy zrobić? Nie zmienimy całkowicie od razu otoczenia, w którym żyjemy. Możemy natomiast mądrzej planować nasze otoczenie, m.in. poprzez nasze budynki i kolorystykę ich elewacji, ograniczając w ten sposób zmiany klimatu.

Supreme Poradnik