W dniu 28.09.2023 odbyło się szkolenie teoretyczne i praktyczne dla uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego w Warszawie. Uczestnicy byli bardzo zaangażowani i chętni do prac praktycznych. 

Na szkoleniu uczniowie zapoznali się ofertą produktową oraz mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w praktyce.

Supreme Poradnik