Służy do ręcznego wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków, w tym także w systemie ociepleń na bazie styropianu. Do stosowania wyłącznie na podłożach mineralnych (jak np.: beton, tynk wapienny, wapienno-cementowy i cementowy), na elewacjach budynków nowo wznoszonych i już istniejących, w tym również przy renowacji obiektów zabytkowych. Dzięki wysokiej przepuszczalności pary wodnej umożliwia „swobodne” odparowanie wilgoci występującej w murach. Przed nałożeniem masy tynkarskiej podłoże wymaga zagruntowania preparatem CALSILIT GT.

  • ikona
  • ikona
  • ikona
  • ikona
Bazowy środek wiążący:potasowe szkło wodne;
Pigmenty:odporne na wpływ czynników atmosferycznych nieorganiczne pigmenty barwne;
Kolory:naturalna biel i kolory z wzornika KABE oraz wybrane kolory z wzornika NCS (możliwe do uzyskania przy użyciu pigmentów nieorganicznych);
Faktury:pełna
Grubości ziarna:1,0 mm; 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm; 3,0 mm;
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża):od +8°C do +25°C
Względna wilgotność powietrza:≤75%
Przepuszczalność pary wodnej:Sd=0,06 m (kat. V1)
Absorpcja wody:w=0,49 kg/m2∙h0.5 (kat. W2)
Opakowanie:Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierające 25 kg produktu
Przechowywanie:Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniu chłodnym, lecz zapewniającym ochronę przed mrozem. Opakowanie napoczęte szczelnie zamknąć i jak najszybciej zużyć.
Okres przydatności do stosowania:18 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu

• Mineralny charakter
• Odporny na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych i zanieczyszczenia przemysłowe
• Podwyższona odporność na zabrudzenia
• Wyjątkowa paroprzepuszczalność
• Naturalna odporność na porost glonów i grzybów

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże musi być mineralne i nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, równe i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego lub chemicznego. W przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następnie zmyć wodą i odkazić preparatem ALGIZID. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. Stare i/lub zabrudzone podłoża umyć i odtłuścić wodą z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne, ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, a następnie całą powierzchnię wyrównać i wygładzić zaprawą szpachlową. Przy małych nierównościach można od razu wykorzystać zaprawę szpachlową. Zastosowanie wyżej wymieniowych zapraw powinno być zgodne z kartami technicznymi tych produktów. Podłoża chłonne przed nakładaniem zapraw szpachlowych i/lub wyrównawczych należy zagruntować odpowiednim preparatem. W przypadku nakładania masy tynkarskiej na nowo wykonanych podłożach mineralnych (jak np.: beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny), należy zachować min. 2-tygodniowy okres sezonowania. Warstwy podkładowe systemu ociepleń wykonać zgodnie z technologią złożonego systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków – ETiCS. Uwaga: Bezpośrednio przed nakładaniem krzemianowej masy tynkarskiej powierzchnie wykonane z materiałów wrażliwych na alkalia (jak np.: drewno, metal, szkło lub cegła klinkierowa) należy zabezpieczyć przed zachlapaniem.

GRUNTOWANIE: Przed nakładaniem masy tynkarskiej podłoże należy zagruntować preparatem CALSILIT GT. Okres sezonowania zastosowanego na podłożu preparatu przed nakładaniem tynku wynosi ok. 24 godzin. W celu ograniczenia możliwości przebijania koloru podłoża przez fakturę wyprawy, zaleca się zastosowanie preparatu gruntującego podbarwionego pod kolor tynku.

PRZYGOTOWANIE MASY TYNKARSKIEJ: Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Po długim okresie magazynowania, a bezpośrednio przed użyciem, masę należy dokładnie wymieszać (wiertarką/mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym), aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Dalsze mieszanie nie jest wskazane, gdyż może doprowadzić do nadmiernego napowietrzenia masy. W uzasadnionych przypadkach masę tynkarską można rozcieńczyć niewielką ilością wody pitnej (dodając max. 0,25 litra na 25 kg tynku). Przy ustalaniu ilości wody należy uwzględnić: rodzaj podłoża, warunki wysychania i technikę aplikacji.

NAKŁADANIE: Masę tynkarską nakładać na podłoże cienką, równomierną warstwą na grubość ziarna, za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Następnie pacą plastikową wyprowadzić fakturę tynku, zacierając nałożoną masę ruchami kolistymi. Uwaga: Produkt posiada odczyn alkaliczny, należy chronić oczy i skórę. W trakcie prac należy stosować ubrania robocze. W przypadku kontaktu produktu z oczami należy natychmiast przemyć je dużą ilością wody, a w razie wystąpienia podrażnień zasięgnąć porady lekarza.

WYSYCHANIE: Czas wiązania (utwardzenia) nałożonej na podłoże masy tynkarskiej (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 72 godzin. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wiązania nawet do kilku dni. Nowo nałożoną masę tynkarską chronić przed opadami atmosferycznymi i kondensacją wilgoci, aż do całkowitego utwardzenia i związania wyprawy.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE: Na efekt końcowy wykonanej wyprawy tynkarskiej może mieć wpływ rodzaj podłoża. Dlatego też, w przypadku występowania niejednorodnego podłoża, zaleca się wcześniejsze wyrównanie i wygładzenie całego podłoża zaprawą szpachlową. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym materiałem z tej samej partii produkcyjnej, metodą „mokre na mokre”. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą. Podczas nakładania i wiązania masy tynkarskiej powinna występować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza od +8°C do +25°C. Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niezwiązanej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek lub plandek ochronnych. Uwaga: Niska lub wysoka temperatura oraz duża wilgotność powietrza mogą mieć niekorzystny wpływ na odcień wyprawy tynkarskiej. Zarówno zbyt wysoka, jak i za niskatemperatura podczas nakładania i wiązania masy tynkarskiej powoduje niedostateczne związanie spoiwa. W wyniku tego, przy późniejszym kontakcie z wodą może nastąpić wymywanie niezwiązanego potasowego szkła wodnego, czego efektem może być wystąpienie trwałych zacieków lub przebarwień.

Supreme Poradnik