Wodorozcieńczalny lakier akrylowy

Transparentny lakier do zabezpieczania oraz renowacji i poprawy wyglądu cienkowarstwowych wypraw tynkarskich oraz strukturalnych powłok malarskich stosowany na zewnątrz i wewnątrz budynków. Istnieje również możliwość zastosowania lakieru w wersji podbarwionej pod kolor tynku w celu odświeżenia koloru.

Uwaga: Podbarwiany lakier po nałożeniu kilku warstw, zmienia /ujednolica/ częściowo kolor tynku.

  • ikona
Bazowy środek wiążącyspoiwo akrylowe
Zawartość lotnych związków organicznych LZOkat. A/e. Produkt zawiera poniżej 130 g/l ZLO
Gęstość:ok. 1,0 g/cm3
Stopień połyskupółmatowy
Barwaistnieje możliwość podbarwiania lakieru pod konkretny kolor tynku mozaikowego przy użyciu pigmentów organicznych i nieorganicznych
Zużycieok. 0,11 l/m2 przy jednej warstwie
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża)od +5°C do +20°C
Względna wilgotność powietrza≤75%
OpakowanieJednorazowe opakowania plastikowe zawierające 5 l produktu
Przechowywaniew szczelnie zamkniętym oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniu chłodnym, lecz zapewniającym ochronę przed mrozem. Opakowanie napoczęte szczelnie zamknąć i jak najszybciej zużyć
Okres przydatności do stosowania24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu

• Przywraca połysk i przejrzystość tynków mozaikowych
• Zabezpiecza przed działaniem warunków atmosferycznych oraz redukuje efekt „pisania” na tynkach w ciemnym kolorze
• Chroni powłokę farby strukturalnej przed uszkodzeniem i zabrudzeniem oraz ułatwia utrzymanie w czystości
• Do stosowania na zewnątrz i do wnętrz
• Łatwy i bezpieczny w stosowaniu
• Zawiera absorbery UV

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże musi być nośne, odtłuszczone, równe oraz wolne od plam i wykwitów. W przypadku występowania porostu glonów i grzybów podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następnie zmyć wodą i odkazić preparatem ALGIZID. Wszelkie luźne niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: kurz, brud) usunąć. Stare podłoże zmyć rozproszonym strumieniem wody z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. Uwaga: Przed nanoszeniem lakieru tynk mozaikowy zwilżyć wodą.

NANOSZENIE: Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezpośrednio przed użyciem wyrób barwiony należy delikatnie przemieszać. Lakier nanosić na podłoże w kilku równomiernych i cienkich warstwach za pomocą wałka malarskiego w korzystnych warunkach atmosferycznych. Nie można nanosić lakieru na powierzchnie bezpośrednio nasłonecznione lub nagrzane. Kolejną warstwę nanosić dopiero po wyschnięciu warstwy poprzedniej.

WYSYCHANIE: Czas wysychania naniesionej na podłoże jednej warstwy lakieru wynosi ok. 3 godziny w temperaturze +20°C i wilgotności względnej 55%. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE: W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest szybkie wykonanie cienkiej i równomiernej powłoki na odrębnym fragmencie architektonicznym w jednym cyklu roboczym, materiałem z tej samej partii produkcyjnej metodą „mokre na mokre”. Uwaga: Ze względu na laserunkowy charakter produktu należy unikać nanoszenia niejednolitej grubości powłoki. Bezpośrednio po wykonaniu prac narzędzia należy umyć wodą. Podczas nanoszenia i wysychania powinna panować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza i podłoża od +5°C do +20°C i wilgotnością względna poniżej 75%. W celu ochrony niewyschniętej powłoki przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych zaleca się zastosowanie odpowiednich siatek ochronnych.

Supreme Poradnik