Szwajcarska jakość:

Swiss Standards

MOZAIKER AKORD COLORATO

System komponowania mozaikowego tynku natryskowego na bazie barwionego kruszywa kwarcowego

Informacje o produkcie

Kolory i faktury

Dane techniczne

Sposób użycia

Dokumenty odniesienia

 

Masa tynkarska MOZAIKER AKORD COLORATO jest dwuskładnikową kompozycją spoiwa wytwarzanego na bazie żywic akrylowych i barwionego kruszywa kwarcowego o uziarnieniu 0,1÷0,8 mm. Spoiwo jest dostarczane w szczelnie zamkniętym pojemniku, wraz z nim dostarczane są ściśle odmierzone porcje kruszywa w kolorach zgodnych z katalogiem Producenta. Masa tynkarska powstaje przez zmieszanie wybranych kruszyw ze spoiwem w odpowiednich proporcjach zgodnie z przekazaną recepturą. Masa tynkarska MOZAIKER AKORD COLORATO służy do natryskowego wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków, w tym również w systemie ociepleń na bazie styropianu KABE THERM MARMURIT COLORATO/MOZAIKER COLORATO. Szczególnie polecana jest do dekoracyjnego wykończenia ścian w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu (jak np.: klatki schodowe, przedpokoje, korytarze i ciągi komunikacyjne) oraz elementów architektonicznych występujących na elewacjach budynków (tj.: cokoły, pilastry, gzymsy). Do stosowania na podłożach mineralnych (jak np.: beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny),jak i na podłożach po krytych dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych. Przed nakładaniem masy tynkarskiej podłoże wymaga zagruntowania preparatem MARMURIT GT barwionym pod ten sam melanż mozaiki,
a na podłożach chłonnych również preparatem BUDOGRUNT ZG lub BUDOGRUNT WG. Uwaga: Ze względu na specyfikę produktu, nie zaleca się jego stosowania na powierzchniach narażonych na długotrwałe i bezpośrednie działanie wody. Uwaga: Przed skomponowaniem melanżu sprawdzić numery poszczególnych partii kruszywa/ składnik B. Nie mieszać partii kruszywa o różnych numerach przeznaczonych na tą samą powierzchnię (w przypadku koniecznym należy wcześniej wymieszać/ujednolicić je ze sobą)!
System komponowania mozaikowego tynku natryskowego na bazie barwionego kruszywa kwarcowego - MOZAIKER AKORD COLORATO