Szwajcarska jakość:

Swiss Standards

Obiekt referencyjny - Wojewówdzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, to kolejny obiekt, który wpisujemy na listę referencyjną Farby KABE.


Na obiekcie zostały wykorzystane następujące produkty:
- Calsilit GF – krzemianowy (silikatowy) preparat gruntująco-wzmacniający na podłoża mineralne i pod krzemianowe farby elewacyjne
- Mineralit Restauro TB, TW, TU – zaprawy mineralne renowacyjne (na zasolone mury)
- Mineralit Restauro W8 – zaprawa mineralna wapienna
- Kombi Finisz G5 – mineralna zaprawa szpachlowa
- Novalit GF – preparat gruntująco-impregnujący pod polikrzemianowe farby elewacyjne
- Novalit F – polikrzemianowa farba elewacyjna