„Światłość w ciemności świeci od wieków po dziś dzień” – to kolejna wystawa w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach, która prezentuje wyjątkowe dzieła sztuki będące inspiracją do poznania ikonografii Bożego Narodzenia.

Prezentowane dzieła pochodzą z wielu muzeów i instytucji w Polsce. Są to m.in. Muzeum Narodowe w Krakowie, Warszawie, Wrocławiu. Zamek Królewski w Warszawie i na Wawelu. Muzeum Archidiecezjalne
w Krakowie i Warszawie. Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Zebrane dzieła sztuki ukazują piękno bożonarodzeniowych scen począwszy od: zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie, nawiedzenie św. Elżbiety, poprzez spis w Betlejem, adorację Dzieciątka, ucieczkę do Egiptu, aż po Ofiarowanie w świątyni.

Wśród sponsorów tego wyjątkowego wydarzenia nie mogło zabraknąć firmy Farby KABE.

Supreme Poradnik