W dniach 01-02.03.2023 r. w Kielcach odbyły XXI Targi Grupy PSB. To jedna z najważniejszych imprez wystawienniczych w kraju.

Corocznie w przedsięwzięciu uczestniczą dostawcy Grupy PSB oraz firmy należące do Grupy. Celem przedsięwzięcia jest zawarcie kontraktów handlowych u progu sezonu budowlanego.

Formuła Targów, oprócz biznesowych kontraktów, sprzyja również zacieśnianiu relacji między firmami i wymianie doświadczeń pomiędzy producentami i dystrybutorami oraz prezentacji najnowszych rozwiązań
i produktów. To też idealna okazja do poszerzania swoich kontaktów.

Z tego też powodu Targi PSB postrzegane są jako jedna z najważniejszych imprez dla całej branży budowlanej.

Obecność Firmy Farby KABE na targach, było jak co roku okazją do zaprezentowania oferty produktowej oraz zacieśnienia relacji biznesowych.

Supreme Poradnik