W przypadku znacznych nierówności ścian (powyżej 5 mm) należy zastosować do wyrównywania i wygładzenia białą wapienno-cementową zaprawę szpachlową KOMBI FINISZ którą można po wstępnym związaniu filcować /bez konieczności późniejszego szlifowania i znacznego zapylenia pomieszczeń/, a do ostatecznego wygładzania i wyrównywania powierzchni pod malowanie, gotową do użycia masę szpachlową PROFINISZ (o max. gr. jednej warstwy do 3 mm).

KOMBI FINISZ

Spis treści

Zaprawa KOMBI FINISZ jest produktem mineralnym zbrojonym mikrowłóknami i hydrofobizowanym który może być miejscowo stosowany na grubość nawet do 20 mm, zarówno w pomieszczeniach suchych jaki i o podwyższonej wilgotności. W miejscach występowania spękań lub narażonych na uszkodzenia należy zatopić w warstwie zaprawy siatkę zbrojącą z włókien szklanych oraz narożniki wzmacniające.

PROFINISZ

Masę szpachlową PROFINISZ można nanosić na wysezonowane podłoże cienką, równo-mierną warstwą o grubości od 1 do 3 mm, przy pomocy pacy ze stali nierdzewnej lub natrysku hydrodynamicznego (metodą airless). W przypadku większych nierówności masę szpachlowa należy nanosić w kilku warstwach po utwardzeniu warstwy poprzedniej. Po wyschnięciu powierzchnię szpachli można szlifować pacą z drobną siatką lub papierem ściernym.

Supreme Poradnik