18 października 2019 r. w Operze Śląskiej w Bytomiu, odbyła się organizowana tradycyjnie przez Śląską Izbę Budownictwa kolejna
uroczysta XXII GALA BUDOWNICTWA.

W sali Opery Śląskiej w Bytomiu zgromadziły się wybitne osobowości, reprezentanci nauki, administracji państwowej i samorządowej, znaczących firm budowlanych, ludzi zaangażowanych w rozwój budownictwa śląskiego. Podczas Gali odbyło się wręczenie Nagród i Tytułów kolejnej edycji konkursu „Śląskie Budowanie”.

Firma Farby KABE Polska Sp. z o.o. otrzymała Śląską Wielką Nagrodę Budownictwa za profesjonalizm, kreatywność i przedsiębiorczość.

Supreme Poradnik