Firma Farby KABE Polska została Partnerem Aranżacyjnym Wystawy Widoczne Niewidoczne. Jest to pokaz malarstwa XX wieku ze Zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Wystawa odbędzie się w dniach 14.06.-01.12.2019 r.  w przestrzeni Galerii Sztuki XX i XXI wieku. 

Widoczne niewidoczne to pokaz 147 obrazów, Pokaz składa się z 10 części, przy czym każda z kategorii dotyczy rożnych obszarów – historii, polityki, socjologii …

Każda z części jest opatrzona krótkim esejem,  poświęconym danemu zjawisku.

Supreme Poradnik