w dniu 21.01.2022 odbyło się szkolenie w oddziale Farby KABE w Warszawie. Szkolenie teoretyczne dotyczyło produktów na elewację i efektów dekoracyjnych, a po szkoleniu teoretycznym odbyła się praktyka głównie aplikacja tynków metodą natryskową. 

Supreme Poradnik