Podstawowym zadaniem systemów ociepleń KABE THERM jest energooszczędność, czyli zwiększenie izolacyjności termicznej ścian zewnętrznych i ograniczenie niekorzystnego wpływu istniejących mostków termicznych. Ich zastosowanie umożliwia jednoczesną poprawę mikroklimatu wnętrz i redukcję kosztów ogrzewania. Pozwala także na wykonanie trwałej i estetycznej elewacji w szerokiej palecie kolorów i faktur.

Ocieplenie energooszczędne – KABE THERM

Bardzo istotny jest równie ekologiczny aspekt ocieplania budynków. Redukując zużycie energii otrzymywanej w procesie spalania, zmniejszamy emisję gazów odpowiedzialnych za efekt cieplarniany. Dlatego w trosce o własną przyszłość i otaczające środowisko naturalne powinniśmy wdrażać sprawdzone rozwiązania energooszczędne Farby KABE. Głównym składnikiem kosztów eksploatacji budynków mieszkalnych jest dostarczana do nich energia potrzebna do ogrzania pomieszczeń.

Największy wpływ na zużycie tej energii ma zdolność budynku do magazynowania (akumulacji) ciepła. Istotnym źródłem strat ciepła są ściany zewnętrzne, dlatego najwięcej można zaoszczędzić poprzez ich ocieplenie. Jeżeli po obu stronach ściany zewnętrznej panuje rożna temperatura, to wtedy następuje ruch ciepła przez materiał przegrody. Jak widać na przekroju ściany bez ocieplenia jej wewnętrzna powierzchnia ma temperaturę jedynie +10°C, czyli znacznie niższą niż temperatura wewnątrz pomieszczenia (+20°C).

Izolacja termiczna a energooszczędność

Przyczyną tego jest brak izolacji powodujący szybki odpływ ciepła przez ściany i w konsekwencji wychłodzenie wewnętrznej powierzchni ściany. Pojawia się również wyczuwalny ruch powietrza przy ścianie, a ilość ciepła potrzebna do zapewnienia odpowiedniej temperatury jest bardzo duża. W przypadku ocieplonej ściany zjawisko to nie występuje, a różnica między temperaturą panująca w pomieszczeniu i na wewnętrznej powierzchni ściany jest niewielka. W ocieplonej ścianie gwałtowny spadek temperatury następuje jedynie w obrębie materiału termoizolacyjnego. 

Skutki braku ocieplenia ścian zewnętrznych

Brak ocieplenia ścian zewnętrznych często prowadzi do ich zawilgocenia, a nawet przemarzania. W miejscach zawilgoconych o słabej wentylacji (np. w narożach), może pojawić się porost grzybów. Ich obecność zależy od trzech czynników: odpowiedniej temperatury, wilgotności i sprzyjającego podłoża (źródła pożywienia). W niedostatecznie zaizolowanych budynkach, aby utrzymać akceptowalną temperaturę w pomieszczeniach, konieczne jest dostarczanie większej ilości ciepła. Powietrze ogrzane do wyższej temperatury może utrzymać w stanie gazowym większą ilość wilgoci (pary wodnej). W pobliżu wychłodzonych ścian na skutek dużej różnicy temperatur następuje gwałtowna kondensacja pary wodnej i dochodzi do jej wykroplenia. Z kolei wilgotna powierzchnia ściany przyciąga kurz, jak i zarodniki grzybów, a powłoki wykończeniowe są doskonałym podłożem do ich rozwoju. 

Prawidłowo dobrana izolacja termiczna i wykonane systemy ociepleń KABE THERM zabezpieczają ściany przed przemarzaniem, zawilgoceniem i kondensacja wilgoci na powierzchni wewnętrznej i w całym przekroju ściany.

Bardzo istotny jest również ekologiczny aspekt ocieplania budynków. Redukując zużycie energii otrzymywanej w procesie spalania, zmniejszamy emisję gazów odpowiedzialnych za efekt cieplarniany. Dlatego w trosce o własną przyszłość i otaczające środowisko naturalne powinniśmy wdrażać sprawdzone rozwiązania energooszczędne Farby KABE

Supreme Poradnik