Szwajcarska jakość:

Swiss Standards
Strona główna → Sponsoring sportowy Farby KABE → Poznajemy miasta rywali. Dziś Piła.

Poznajemy miasta rywali. Dziś Piła.


Piła to malowniczo położone miasto nad rzeką Gwdą, na pograniczu Pomorza Zachodniego i Wielkopolski. Ponad połowę jego powierzchni stanowią lasy i parki, wypełniające tereny pomiędzy nowoczesnymi dzielnicami mieszkaniowymi. Urody dodają liczne jeziora. Okolice grodu są obszarami nieskażonej przyrody i pięknych krajobrazów, które zapraszają do aktywnego wypoczynku, kusząc swymi walorami turystów z kraju i z zagranicy.

Miasto, dzięki swemu położeniu geograficznemu jest znaczącym w skali kraju skrzyżowaniem szlaków komunikacyjnych. Tu przecinają się drogi kołowe i kolejowe, prowadzące z Wybrzeża na południe, do Poznania, Gorzowa i dalej do Niemiec oraz ze Szczecina i Świnoujścia do Bydgoszczy, Torunia i Warszawy.
Piła to także intensywnie i systematycznie rozwijający się ośrodek gospodarczy. Do wiodących działów gospodarki należą branże: elektroniczna, elektryczna i poligraficzna.
Pod koniec 2008 roku Piła liczyła około 75 tysięcy mieszkańców. To miasto ludzi młodych, prawie 60% mieszkańców nie przekroczyło czterdziestego roku życia.

Miasto rozwinęło się z niewielkiej osady rybackiej. Prawa miejskie najprawdopodobniej otrzymało w XV wieku, w 1513 przywileje te zostały potwierdzone przez króla Zygmunta Starego. W wyniku Pierwszego rozbioru Polski miasto stało się częścią Królestwa Prus i pozostało po niemieckiej stronie granicy po I wojnie światowej. W 1945 Piłę ogłoszono miastem-twierdzą i włączono w skład umocnień Wału Pomorskiego. Po II wojnie światowej miasto zostało zbudowane praktycznie od nowa.