W roczniku 2021/2022 wydawnictwa Architektura & Biznes ukazała się prezentacja marki Farby KABE.

Informacje o firmie Farby KABE można znaleźć również na stronie www.produktydlaarchitekta.pl

Supreme Poradnik