System ocieplania ścian wewnętrznych budynków mineralną zewnętrzną wyprawą tynkarską (z opcjonalną powłoką malarską)

System ociepleń KABE THERM IN MW znajduje zastosowanie przede wszystkim w obiektach wymagających wysokiej ochrony przeciw pożarowej i paroprzepuszczalności oraz ochrony uszkodzeniami mechanicznymi. Stosowany jest w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, użyteczności publicznej i przemysłowym, w obiektach już istniejących, jak i nowo wznoszonych. Do jego wykonania można stosować płyty z wełny zwykłej, elewacyjnej (o zaburzonym układzie włókien), lamelowej (o uporządkowanych układzie włókien) i dwugęstościowej . System KABE THERM IN MW może być stosowany na ścianach wykonanych z elementów murowych (cegły, bloczki, kamień itp.) lub z betonu
(wylewanego na budowie lub w postaci elementów prefabrykowanych). Szczególnie jest polecany do stosowania na budynkach ze ścianami wykonanymi z materiałów o strukturze porowatej (jak np.: beton komórkowy, żużlobeton, cegła poryzowana). Warstwę zewnętrzną systemu KABE THERM IN MW może stanowić: mineralna wyprawa tynkarska MINERALIT T, dostępna w szerokiej palecie faktur i grubości ziarna. Wierzchnia warstwa może być malowana farbami silikonowymi ARMASIL F lub polikrzemianowymi NOVALIT F lub krzemianowymi CALSILIT F.

*Producent udziela gwarancji tylko w przypadku zastosowania kompletnego systemu zgodnie z „Kartą gwarancyjną systemów ociepleń”.

• Niepalne składniki systemu
• Redukcja kosztów ogrzewania budynku
• Poprawa mikroklimatu wnętrz
• Wysoka estetyka wierzchniej warstwy
• Swobodne oddawanie wilgoci
• Zapobieganie kondensacji pary wodnej wewnątrz przegrody
• Spowolnienie procesu zabrudzania

Rodzaj warstwy termoizolacyjnej:Płyty ze zwykłej, lamelowej lub dwugęstościowej wełny mineralnej o kodach wg ETA 16/0079 ;
Grubość warstwy termoizolacyjnej:od 80 mm do 250 mm dla płyt z dwugęstościowej wełny mineralnej i od 50 mm do 250 mm dla płyt zwykłej i z lamelowej wełny mineralnej;
Sposób mocowania termoizolacji:system klejony;
Tkanina zbrojąca:systemowa siatka z włókien szklanych;
Reakcja na ogień:klasa A1 - system z tynkami mineralnymi (MINERALIT T, MINERALIT T AKORD), opcjonalnie malowany farbą NOVALIT F, pozostałe systemy klasa - A2-s1,d0 Kolory tynków mineralnych: biały lub bazowy (przeznaczony do malowania);
Kolory tynków mineralnych: biały lub bazowy (przeznaczony do malowania);
Kolory tynków mineralnych:biały lub bazowy (przeznaczony do malowania);
Kolory farb silikonowych, polikrzemianowych i krzemianowych:naturalna biel i kolory z wzornika KABE, NCS lub wg dostarczonego wzoru (możliwe do uzyskania przy użyciu pigmentów nieorganicznych);
Faktury:pełna, drapana/mieszana;
Grubości ziarna:1,5 mm; 2,0 mm; 3,0 mm (tynki natryskowe MINERALIT T AKORD – tylko o gr. 1,5 mm),
Względny opór dyfuzyjny warstwy zewnętrznej:≤0,3 m;
Odporność na uderzenie układu:kat. II lub kat III (w zależności od rodzaju wełny mineralnej i wyprawy tynkarskiej)
Przyczepność zaprawy klejącej do podłoża:≥0,25 MPa;
Przyczepność warstwy wierzchniej do płyt z wełny mineralnej:≥0,08 MPa;
Supreme Poradnik