Głęboko penetrujący preparat na bazie drobnocząsteczkowych dyspersji akrylowych przeznaczony do właściwego przygotowania chłonnych i stosunkowo słabych podłoży przed szpachlowaniem, Malowaniem, tynkowaniem, mocowaniem płytek ceramicznych, tapetowaniem czy też mocowaniem płyt izolacji termicznej. Szczególnie polecany na podłoża gipsowe, anhydrytowe i gazobetonowe oraz nieimpregnowane płyty gipsowo-kartonowe występujące wewnątrz budynku.
Uwaga: Preparat powoduje żółtawe zabarwienie podłoża w celu lepszej kontroli prac. Preparatu nie stosować do gruntowania podłoży o niskiej zwilżalności jak np.: wyprawy tynkarskie i powłoki malarskie na bazie tworzyw sztucznych.

Bazowy środek wiążący:spoiwo kopolimerowe;
Zawartość lotnych związków organicznych LZO:kat A/h. Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO;
Gęstość:ok. 1,00 g/cm³;
Barwa:żółtawa;
Średnie zużycie:od 0,1 do 0,5 l/m² (w zależności od rodzaju i chłonności podłoża oraz sposobu wykonywania prac);
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża):od +5°C do +25°C;
Względna wilgotność powietrza:≤80%;
Opakowania:Jednorazowe opakowanie plastikowe zawierające 5 l produktu;
Przechowywanie:Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w pomieszczeniu chłodnym, lecz zapewniającym ochronę przed mrozem. Chronić przed dziećmi.;
Okres przydatności do stosowania:12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu.

• Zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoża
• Posiada właściwości penetrujące
• Wzmacnia powierzchniowo podłoże
• Redukuje pylistość
• Zwiększa przyczepność powłok wykończeniowych
• Na podłoża mineralne

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego. Podłoża zajęte grzybami należy oczyścić mechanicznie i odkazić bezchlorowym preparatem grzybobójczym do wnętrz. Przebarwienia, plamy nikotynowe i wykwity po zaciekach wodnych należy wcześniej przemalować farbą izolującą MILAMAT. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) oraz wapienne i klejowe powłoki malarskie trzeba usunąć. Stare i/lub zabrudzone podłoża umyć i odtłuścić wodą z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne, ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą KOMBI FINISZ, a następnie całą powierzchnię wygładzić masą szpachlową PROFINISZ. Przy małych nierównościach można od razu zastosować szpachlówkę PROFINISZ. Podłoża chłonne przed nakładaniem mas i/lub zapraw szpachlowych należy zagruntować preparatem BUDOGRUNT WG. W przypadku nakładania preparatu na nowo wykonanych podłożach mineralnych (jak np.: beton, tynk wapienny, cementowo-wapienny i cementowy) należy zachować minimalnie 2-tygodniowy okres sezonowania.

NANOSZENIE: Przed aplikacją preparatu kilkukrotnie wstrząsnąć zawartościa opakowania. Preparat nanosić na podłoże w 1-2 warstwach lub do nasycenia podłoża za pomocą pędzla lub wałka, metodą „mokre na mokre”. Uwaga: Naniesiony preparat powinien całkowicie wniknąć w podłoże, nie tworząc na jego powierzchni szczelnej powłoki (tzw. „filmu”) oraz zacieków.

WYSYCHANIE: Czas schnięcia naniesionego na podłoże preparatu (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 2 godzin. Pomieszczenia zamknięte należy po gruntowaniu przewietrzyć.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE: Podczas nanoszenia i wysychania preparatu temperatura powietrza powinna wynosić powyżej +5°C. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą.

Supreme Poradnik