Służy do maszynowego (natrysk) wykonywania strukturalnych powłok malarskich wewnątrz budynków w pomieszczeniach mieszkalnych i użyteczności publicznej. Tworzy trwałą powłokę o atrakcyjnym przestrzennym wyglądzie, wysokiej odporności mechanicznej oraz fakturze imitującej wygląd tapety natryskowej lub też „nakropka”. Przeznaczona zarówno na podłoża mineralne (jak np.: beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny), jak i na podłoża pokryte dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych. Przed nakładaniem farby strukturalnej, podłoże wymaga przemalowania farbą AQUATEX lub PERFEKTA.

  • ikona
  • ikona
  • ikona
Bazowy środek wiążącyspoiwo kopolimerowe
Kat A/a. Dopuszczalna wartość maksymalnej zawartości LZO wynosi 30 g/l.Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO.
Pigmentyorganiczne i nieorganiczne pigmenty barwne
Kolorynaturalna biel oraz kolory wg wzornika KABE, NCS lub dostarczonego wzoru
Rozcieńczalnikwoda
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża)od +5°C do +25°C
Względna wilgotność powietrza<75%;
Orientacyjne zużycieok. 0,3÷0,6 l/m2 (w zależności od grubości i ilości nałożonych warstw)
OpakowanieJednorazowe opakowanie plastikowe zawierające 10 litrów produktu
PrzechowywaniePrzechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniu chłodnym, lecz zapewniającym ochronę przed mrozem. Opakowanie napoczęte szczelnie zamknąć i jak najszybciej zużyć
Okres przydatności do stosowania12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu

• Dekoracyjny i wielobarwny efekt przestrzennej struktury
• Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne
• Szeroka paleta kolorów
• Szybka i łatwa aplikacja metodą natryskową
• Doskonale maskuje niewielkie nierówności podłoża
• Możliwość dodatkowego zabezpieczenia transparentnym lakierem

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, równe i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku występowania porostu grzybów podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następnie zmyć wodą i odkazić preparate grzybobójczym do wnętrz. Stare podłoża mineralne należy zmyć rozproszonym strumieniem wody. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne (od 5 do 15 mm), ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, a następnie całą powierzchnię przeszpachlować masą szpachlową PROFINISZ. Przy mniejszych nierównościach (do 5 mm) można od razu wyrównać i wygładzić podłoże masą szpachlową PROFINISZ. Podłoża chłonne przed nakładaniem zapraw wyrównawczych i/lub szpachlowych należy zagruntować preparatem BUDOGRUNT WG. W przypadku nakładania farby strukturalnej na nowo wykonanych podłożach mineralnych (jak np.: beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny), należy zachować min. 4-tygodniowy okres sezonowania, natomiast tynki gipsowe po 2 tygodniach, zaś tzw. „suchą zabudowę” bezpośrednio po przeszlifowaniu i odpyleniu.

PRZYGOTOWANIE WARSTWY PODKŁADOWEJ: Przed nakładaniem farby strukturalnej podłoże należy pomalować farbą AQUATEX lub PERFEKTA. W przypadku bardzo chłonnych podłoży jak np. tynki gipsowe, przed nanoszeniem farby PERFEKTA należy wcześniej zastosować podkład gruntujący AQUALIT. Okres sezonowania zastosowanej na podłożu farby wynosi ok. 14 godzin. Zaleca się wykonanie warstwy podkładowej w kolorze innym niż kolor farby strukturalnej.

PRZYGOTOWANIE FARBY: Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Po długim okresie magazynowania, a bezpośrednio przed użyciem, farbę należy dokładnie wymieszać (wiertarką/mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym), aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Dalsze mieszanie nie jest wskazane, gdyż może doprowadzić do nadmiernego napowietrzenia farby. W uzasadnionych przypadkach farbę można rozcieńczyć niewielką ilością wody pitnej (dodając max. 0,1 litra na 10 litrów farby). Przy ustalaniu ilości wody należy uwzględnić: rodzaj podłoża, warunki wysychania i technikę aplikacji.

NAKŁADANIE: Przy pomocy urządzenia natryskowego o ciśnieniu roboczym 3-4 atm. i średnicy dyszy od 2 do 6 mm w zależności od zakładanego efektu dekoracyjnego. Podczas natrysku pistolet prowadzić prostopadle do podłoża w odległości  0,4 – 0,6 m.

WYSYCHANIE: Czas schnięcia nałożonej na podłoże farby strukturalnej (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 6 godzin. Całkowite utwardzenie wyprawy tynkarskiej następuje po ok. 48 godzinach. Powierzchnie narażone na obcieranie i uszkodzenia mechaniczne oraz wymagające odporności na mycie i szorowanie np. lamperie w korytarzu i klatkach schodowych należy dodatkowo zabezpieczyć lakierem MARCHRON. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania, nawet do kilku dni. Pomieszczenia zamknięte należy po malowaniu wietrzyć, aż do zaniku specyficznego zapachu. Pełne właściwości mechaniczne i użytkowe powłoka uzyskuje po 4 tygodniach.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE: Na efekt końcowy wykonanej powłoki może mieć wpływ rodzaj podłoża. Dlatego też, w przypadku występowania niejednorodnego podłoża, zaleca się wcześniejsze przeszpachlowanie całej jego powierzchni masą szpachlową PROFINISZ. W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym materiałem z tej samej partii produkcyjnej, metodą „mokre na mokre”. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą. Należy unikać pracy w przeciągu i przy wysokiej wilgotności powietrza.

Supreme Poradnik