SUPREME AQUATEX - farba do wnętrz - FARBY KABE

Dyspersyjno-krzemianowa farba nawierzchniowa do wykonywania ochronno-dekoracyjnych powłok malarskich wewnątrz budynków. Wytwarzana na bazie innowacyjnej szwajcarskiej technologii, w połączeniu krzemianowego i dyspersyjnego środka wiążącego. Farba niweluje refleksy świetlne wywołujące wrażenie nierównego podłoża. Charakteryzuje się tym, że nie zmienia właściwości retencyjnych podłoża (ściany w sposób naturalny przyjmują i oddają wilgoć), dzięki czemu w pomieszczeniach „mokrych” (takich jak: kuchnie, łazienki, pralnie, pomieszczenia w przyziemiu budynku) zmniejsza się zawartość wilgoci w powietrzu. W takich pomieszczeniach jest szczególnie polecana do malowania sufitów i górnych powierzchni ścian. Farba AQUATEX służy również do malowania ścian i sufitów w pomieszczeniach „suchych” (jak np.: salon, sypialnia, sale konferencyjne czy pomieszczenia biurowe). Stosowana jest do pierwotnego i renowacyjnego malowania podłoży mineralnych (jak np.: beton, tynki wapienne, wapienno-cementowe, cementowe i gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe), jak i pokrytych dobrze związaną powłoką, wyprawą na bazie tworzyw sztucznych. Nowe podłoża mineralne (jak tynki cementowe i cementowo-wapienne) nie wymagają białkowania czy gruntowania i mogą być malowane farbą już po upływie 14 dni od ich wykonania.

  • ikona
  • ikona
  • ikona
  • ikona
  • ikona
  • ikona
  • ikona
  • ikona
Bazowy środek wiążącyspoiwo kopolimerowe i potasowe szkło wodne
Pigmentynieorganiczne pigmenty barwne
Zawartość lotnych związków organicznych LZOkat A/a. Produkt zawiera poniżej 30 g/l LZO
Gęstośćok. 1,60 g/cm³
Kolorybiały i wybrane kolory wg wzornika KABE oraz kolory pastelowe wg dostarczonego wzoru
Stopień połyskugłęboko matowy
Rozcieńczalnikwoda
Średnie zużycieok. 0,22 l/m² (przy dwukrotnym malowaniu na gładkim podłożu)
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża)od +5°C do +25°C
Względna wilgotność powietrza≤80%
Względny opór dyfuzyjny przy gr. powłoki 140 μmSd = 0,02 m
Współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej w0,058 kg/m² • h0,5
Odporność na szorowanie na mokrofarba klasy I (wg normy PN-EN 13300), farba klasy I (wg normy PN-C-81914:2002)
OpakowaniaJednorazowe opakowania plastikowe zawierające 3; 5 i 10 l produktu
PrzechowywaniePrzechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w pomieszczeniu chłodnym, lecz zapewniającym ochronę przed mrozem. Opakowanie napoczęte szczelnie zamknąć i jak najszybciej zużyć
Okres przydatności do stosowania12 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu

• Wyjątkowa paroprzepuszczalność
• Szlachetny, głęboko matowy wygląd powłoki
• Najwyższa odporność na szorowanie na mokro
• Doskonałe krycie
• Nie wymaga gruntowania
• Spełnia wymagania w zakresie certyfikacji budynków wg LEED/BREEAM
• Na podłoża mineralne i pokryte farbami
• Szczególnie zalecana do pomieszczeń „mokrych” oraz do pierwszego malowania podłoży mineralnych

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku występowania porostu grzybów podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następnie odkazić preparatem grzybobójczym do wnętrz. Przebarwienia, plamy nikotynowe i wykwity po zaciekach wodnych należy wcześniej przemalować farbą izolującą MILAMAT. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. Pozostałości farb klejowych lub wapiennych należy dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą. Stare i/lub zabrudzone podłoża umyć i odtłuścić wodą z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne, ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą KOMBI FINISZ, a następnie całą powierzchnię wygładzić masą szpachlową PROFINISZ. Przy małych nierównościach można od razu zastosować szpachlówkę PROFINISZ. Podłoża chłonne przed nakładaniem mas i/lub zapraw szpachlowych należy zagruntować preparatem BUDOGRUNT WG. Świeże tynki cementowe i cementowo-wapienne można malować po upływie 2 tygodniowego okresu sezonowania, tynki gipsowe po tygodniu, natomiast tzw. „suchą zabudowę” bezpośrednio po przeszlifowaniu i odpyleniu. Uwaga: Bezpośrednio przed nanoszeniem farby powierzchnie wykonane z materiałów wrażliwych na alkalia (jak np.: drewno, metal, szkło lub cegła klinkierowa) należy zabezpieczyć przed zachlapaniem. Masa szpachlowa PROFINISZ może być stosowana tylko w pomieszczeniach, w których stała wilgotność względna powietrza nie przekracza 70%.

PRZYGOTOWANIE FARBY: W razie potrzeby farbę można rozcieńczyć wodą pitną, dodając do pierwszego malowania 20÷30% objętościowych, a do drugiego 5÷15% (przy ustalaniu ilości wody należy uwzględnić rodzaj podłoża, warunki wysychania i technikę aplikacji). Uwaga: Mieszanie farby AQUATEX z innymi farbami może spowodować obniżenie parametrów technicznych produktu.

NANOSZENIE: Farbę nanosić na podłoże w dwóch warstwach za pomocą pędzla, wałka lub przez natrysk (w tym także metodą „airless”). Zaleca się zastosowanie wałka malarskiego z runa owczego o dł. włosia 18 mm. Drugą warstwę farby nanosić dopiero po wyschnięciu pierwszej warstwy.

WYSYCHANIE: Czas schnięcia naniesionej na podłoże jednej warstwy farby (w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 3 godziny. Uwaga: Niska temperatura i duża wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania powłoki. Pomieszczenia zamknięte należy po malowaniu wietrzyć aż do zaniku specyficznego zapachu. Pełne właściwości mechaniczne i użytkowe powłoka uzyskuje po 4 tygodniach.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE: W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, materiałem z tej samej partii produkcyjnej. Podczas nanoszenia i wiązania farby powinna wstępować temperatura powietrza powyżej +5°C. Bezpośrednio po zakończeniu prac, narzędzia należy umyć wodą. Uwaga: Mieszanina ciekła o charakterze lekko alkalicznym – stosować rękawice ochronne, ochronę oczu i twarzy. W razie konieczności zasięgnąć porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Niska temperatura i duża wilgotność powietrza mogą mieć niekorzystny wpływ na odcień powłoki malarskiej.

Supreme Poradnik