PROFILATEX - FARBY KABE

Wysokiej jakości farba ceramiczna nawierzchniowa do wykonywania ochronnych i dekoracyjnych powłok malarskich wewnątrz budynków, zarówno w pomieszczeniach „suchych” jak i „mokrych” . Szczególnie polecana do malowania ścian i sufitów o wysokich wymaganiach estetycznych i użytkowych w pomieszczeniach o dużym natężeniu ruchu, jak np. ciągi komunikacyjne, przedpokoje, korytarze pomieszczenia biurowe oraz kuchnie, łazienki i pralnie. Może być również stosowana w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, placówkach służby zdrowia, domach opieki oraz w zakładach produkcyjnych przemysłu spożywczego (bez bezpośredniego kontaktu z żywnością). Farba ceramiczna przeznaczona do malowania podłoży mineralnych (jak np.: tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne i gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe), jak i pokrytych powłoką, wyprawą na bazie tworzyw sztucznych oraz pokrytych tapetami z włókna szklanego i z papieru. Stosowana jest zarówno do malowania pierwotnego, jak i renowacyjnego na podłożach o jednolitej bądź zmiennej strukturze i barwie. Przed nanoszeniem farby podłoża chłonne wymagają zagruntowania preparatem BUDOGRUNT WG lub podkładem AQUALIT. Farba dostępna jest również w wersji higienicznej na specjalne zamówienie, dzięki czemu pozwala na wykonanie powłoki chroniącej przed drobnoustrojami i mikroorganizmami szczególnie w szpitalach, w pomieszczeniach sal zabiegowych i operacyjnych oraz w gabinetach lekarskich i dentystycznych.

*Powłoka uzyskuje pełne właściwości mechaniczne i użytkowe po 28 dniach. Ewentualnie powstałe zabrudzenia usunąć miękką gąbką i wodą z dodatkiem preparatu CLEANFORCE w czasie nie dłuższym niż 60 minut. Usuwanie plam i „trudnych” zabrudzeń z
podłoży chropowatych, nierównych może być utrudnione. Odporność na zabrudzenia testowana przy użyciu: ketchupu, oleju słonecznikowego, kawy, herbaty, wina, sadzy, brudnych butów, kredek ołówkowych, kredek świecowych oraz farb plakatowych.
Uwaga: W przypadku wystąpienia plam z kawy lub herbaty należy bezzwłocznie przystąpić do czyszczenia.
** Dotyczy powłoki farby PROFILATEX w wersji higienicznej;
*** LZO – lotne związki organiczne

  • ikona
  • ikona
  • ikona
  • ikona
  • ikona
  • ikona
  • ikona
Bazowy środek wiążącyspoiwo syntetyczne
Pigmentybiel tytanowa i barwne pigmenty
Zawartość lotnych związków organicznych LZO***kat A/a. Produkt zawiera poniżej 30g/l LZO. W przypadku wyrobu białego, niebarwionego zawartość LZO w wyrobie wynosi 0 g/l.
Gęstośćok. 1,45 g/cm³
Kolorybiała oraz kolory wg wzornika KABE, NCS lub dostarczonego wzoru
Stopień połyskumatowy
Rozcieńczalnikwoda
Średnie zużycieok. 0,18 l/m² (przy dwukrotnym malowaniu na gładkim podłożu)
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża)od +5°C do +25°C
Względna wilgotność powietrza≤80%
Odporność na szorowanie na mokrofarba klasy I (wg normy PN-EN 13300) i klasy I (wg normy PN-C-81914:2002)
OpakowaniaJednorazowe opakowania plastikowe zawierające 3; 5 i 10 l produktu
PrzechowywaniePrzechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu w pomieszczeniu chłodnym, lecz zapewniającym ochronę przed mrozem. Opakowanie napoczęte szczelnie zamknąć i jak najszybciej zużyć
Okres przydatności do stosowania18 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu

• Najwyższa odporność na zabrudzenia i szorowanie.*
• Odporność na szorowanie na mokro wg PN-EN 13300 – klasa 1 (ubytek grubości powłoki 1 μm przy 200 posuwach szczoteczki normowej)
• Wysoka odporność na zmywanie wodorozcieńczalnymi detergentami i preparatami dezynfekującymi (z wyłączeniem rozpuszczalników organicznych)
• Spełnia wymagania w zakresie certyfikacji budynków wg. LEED/BREEAM
• Ekologiczna i przyjazna dla ludzi i środowiska
• Na podłoża mineralne i pokryte farbami
• Potwierdzone działanie przeciwdrobnoustrojowe**

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, czyste i suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku występowania porostu grzybów, podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następnie zmyć wodą i odkazić preparatem grzybobójczym do wnętrz. Przebarwienia, plamy nikotynowe i wykwity po zaciekach wodnych należy wcześniej przemalować farbą izolującą MILAMAT. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. Pozostałości farb klejowych lub wapiennych należy dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą. Stare i/lub zabrudzone podłoża umyć i odtłuścić wodą z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. W sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne, ścianę należy wstępnie wyrównać zaprawą KOMBI FINISZ, a następnie całą powierzchnię wygładzić masą szpachlową PROFINISZ. Przy małych nierównościach można od razu zastosować szpachlówkę PROFINISZ. Podłoża chłonne przed nakładaniem mas i/lub zapraw szpachlowych należy zagruntować preparatem BUDOGRUNT WG. Świeże tynki cementowe i cementowo-wapienne można malować po upływie 3÷4 tygodniowego okresu sezonowania, tynki gipsowe po 2 tygodniach, natomiast tzw. „suchą zabudowę” bezpośrednio po przeszlifowaniu i odpyleniu. Uwaga: Masa szpachlowa PROFINISZ może być stosowana tylko w pomieszczeniach, w których stała wilgotność względna powietrza nie przekracza 70%.

GRUNTOWANIE: Przed nanoszeniem farby podłoże chłonne lub pyliste (silnie kredujące) należy zagruntować preparatem BUDOGRUNT WG. Podłoża gipsowe lub niejednorodne zagruntować podkładem AQUALIT. Okres wysychania zastosowanego na podłożu preparatu lub podkładu w optymalnych warunkach (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 4 godzin. Po całkowitym wyschnięciu naniesionego na podłoże preparatu lub podkładu można przystąpić do nanoszenia farby PROFILATEX. Uwaga: Podłoży o niskiej zwilżalności (jak np.: wyprawy tynkarskie na bazie tworzyw sztucznych lub dyspersyjne powłoki malarskie) nie gruntować, a jedynie zmyć wodą  dodatkiem preparatu CLEANFORCE. Przed przystąpieniem do malowania podłoży na bazie tworzyw sztucznych zaleca się przeprowadzić próbne malowanie.

PRZYGOTOWANIE FARBY: W razie potrzeby farbę można rozcieńczyć niewielką ilością wody pitnej , dodając do pierwszego malowania 10% objętościowych, a do drugiego 5% (przy ustalaniu ilości wody należy uwzględnić rodzaj podłoża, warunki wysychania i technikę aplikacji). Uwaga: Mieszanie farby PROFILATEX z innymi farbami może spowodować obniżenie parametrów technicznych produktu.

NANOSZENIE: Farbę nanosić na podłoże w dwóch warstwach za pomocą pędzla, wałka malarskiego (zalecany) z runa owczego o dł. włosia 18 mm lub przez natrysk (w tym także metodą „airless”). Drugą warstwę farby nanosić dopiero po wyschnięciu pierwszej warstwy.

WYSYCHANIE: Czas schnięcia naniesionej na podłoże jednej warstwy farby (w temperaturze +20°C i przy wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 4 godzin. Pomieszczenia zamknięte należy po malowaniu wietrzyć aż do zaniku specyficznego zapachu. Pełne właściwości mechaniczne powłoka uzyskuje po 4 tygodniach. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania farby. Pełne właściwości mechaniczne i użytkowe powłoka uzyskuje po 4 tygodniach.

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE: W celu uniknięcia różnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym materiałem z tej samej partii produkcyjnej. Podczas nanoszenia i wysychania farby powinna występować temperatura powietrza powyżej +5°C. Bezpośrednio po wykonaniu prac narzędzia należy umyć wodą. W przypadku malowania powierzchni o niekorzystnym oświetleniu zalecamy zastosowanie farby głęboko matowej AQUATEX lub OPTILATEX lub TOP WHITE ANTI -REFLEX.

OPCJE DODATKOWE: W przypadku stosowania farby na podłożach pokrytych rysami o szer. do 0,3 mm (jak np. przy rysach skurczowych mineralnej wyprawy tynkarskiej), zaleca się użycie do pierwszego malowania farby zbrojonej mikrowłóknami (opcja dostępna na zamówienie). W celu zwiększenia odporności powłoki malarskiej na porost grzybów pleśniowych zaleca się zastosowanie do farby specjalnego preparatu zabezpieczającego (usługa dodatkowa).

Supreme Poradnik