Szwajcarska jakość:

Swiss Standards

MINERALIT CONSOLID 500 - Hydrofilowy preparat wzmacniający

Hydrofilowy preparat wzmacniający

Informacje o produkcie

Kolory i faktury

Dane techniczne

Sposób użycia

Dokumenty odniesienia

 

Preparat na bazie estrow etylowych kwasu ortokrzemowego przeznaczony do wzmacniania (konsolidacji) zdezintegrowanych mineralnych podłoży budowlanych na zewnątrz i wewnątrz budynkow. Szczegolnie polecany do powierzchniowego wzmacniania szerokoporowatych materiałow budowlanych zniszczonych przez procesy starzenia wywołane erozyjnym działaniem czynnikow atmosferycznych. Działanie wzmacniające preparatu polega na utworzeniu krzemionki w strukturze materiału budowlanego, ktora stanowi dla niego spoiwo wzmacniające. Proces tworzenia krzemionki jest związany z hydrolityczną polikondensacją estrow etylowych kwasu ortokrzemowego z wodą zawartą w kapilarach materiału budowlanego i/lub z parą wodną występującą w powietrzu. Opisany proces przebiega pod wpływem katalizatora neutralnego wchodzącego w skład preparatu. Preparat charakteryzuje się bardzo dobrą zdolnością wnikania do kapilar szerokoporowatych materiałow budowlanych (jak np.: kamieni naturalnych, terakoty, cegły i wypraw tynkarskich).

Uwaga: Przed zastosowaniem do wzmacniania kamieni zawierających pęczniejące minerały ilaste należy wykonać probę wstępną.
Hydrofilowy preparat wzmacniający - MINERALIT CONSOLID 500 - Hydrofilowy preparat wzmacniający

 

 

Do przeglądania i drukowania plików w formacie PDF niezbędny jest program Adobe Acrobat Reader®, który można pobrać bezpłatnie ze strony Adobe.