Zaprawa murarska z trasem KOMBI KS2

Zaprawa z trasem do spoinowania płytek klinkierowych i elewacyjnych

Barwiona fabrycznie sucha mieszanka do spoinowania ceramicznych płytek elewacyjnych, klinkierowych, gresu i kamienia w systemie ociepleń KABE THERM CK. Przeznaczona do stosowania w zakresie 6÷20 mm (głębokość i szerokość spoiny). KOMBI KS2 jest produktem na bazie wyselekcjonowanych kruszyw, wysokojakościowych cementów, tufu wulkanicznego (trass) i dodatków, gotowa do użycia po dodaniu odpowiedniej ilości wody zarobowej. Produkt jest składnikiem systemu ociepleń na bazie styropianu, wykonywanego w technologii złożonego systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych ETICS.

  • ikona
Proporcje mieszania2,5÷3,0 litra wody na 25 kg opakowanie zaprawy
Czasu zużyciaok. 1,0 godziny
Szerokość/głębokość spoiny6÷20 mm
Kolorywg wzornika spoin do klinkieru Farby KABE | może wpływać negatywnie na właściwości produktu | zaprawy | spoiny 10 mm i szerokości spoiny 10 mm | palecie
Przechowywanie12 miesięcy – zalecane zużycie w ciągu 6 miesięcy | opakowaniach. Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć
Stopień rozprzestrzeniania ogniaNRO
Wodochłonność warstwy zbrojonej po 24 h<0,5 [kg/m2]
Wodochłonność warstwy wierzchniej po 24 h<0,5 [kg/m2]
Odporność na uderzenie warstwy wierzchniejkat.I
Opór dyfuzyjny warstwy wierzchniejSd≤5,7 [m]
Mrozoodporność warstwy wierzchniejbrak zniszczeń
Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu
- w warunkach laboratoryjnych≥0,08 [MPa]
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia≥0,08 [MPa]
- po starzeniu≥0,08 [MPa]
-po cyklach mrozoodporności≥0,08 [MPa]
Maksymalne obciążenie260 N

• Mineralna zaprawa z trasem minimalizującym ryzyko powstania wykwitów.
• Uniwersalna w stosowaniu, głębokość i szerokość spoiny od 6 do 20 mm.
• Przez użycie trasu zapewnia wysoką paroprzepuszczalność, ogranicza skurcz zaprawy
oraz mocno zagęszcza strukturę ograniczając kapilarny transport wody zarobowej.
• Po związaniu jest mrozoodporna, hydrofobowa i odporna na
działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.
• Aplikacja w konsystencji półsuchej.
• O wysokiej wytrzymałości na ściskanie >15 N/mm2.
• Dostępna w kilku kolorach wg wzornika

Podłoże: Podłoże musi być czyste, wolne od kurzu oraz resztek oleju szalunkowego. Wszelkie luźne, niezwiązane części oraz pozostałości zaprawy murarskiej usunąć. Po przyklejeniu okładzin ceramicznych spoiny dokładnie oczyścić z resztek zaprawy klejowej. W szczególnych warunkach (wysoka temperatura, wysoka chłonność płytek) w celu zwiększenia przyczepności spoiny przed fugowaniem „siatkę spoinową” można lekko zwilżyć wodą.

Przygotowanie zaprawy: Zawartość całego opakowania 25 kg zmieszać z ok. 2,5÷3,0 l wody (aby zachować jednolity odcień koloru, należy zawsze dozować taką samą ilość wody). Zaprawę dokładnie wymieszać przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego, aż do uzyskania jednorodnej masy o konsystencji półsuchej tzw. „mokrej ziemi”. Po wymieszaniu odczekać 5 minut i ponownie przemieszać. Właściwie przygotowana zaprawa po ściśnięciu w dłoni i otwarciu tworzy zwartą bryłkę i nie pozostawia mokrego śladu. Przygotowaną porcję zaprawy należy zużyć w ciągu jednej godziny. Uwaga: Nie wolno w czasie prac dodawać dodatkowo wody do wcześniej przygotowanej zaprawy, ponieważ może to wpłynąć na zmianę kolorystyki.

Spoinowanie: Nakładanie zaprawy KOMBI KS2 wykonuje się za pomocą zestawu do fugowania. Spoinę należy nakładać metodą „mokre na mokre”, zagęszczając jednocześnie strukturę zaprawy poprzez docisk kielni „fugówki” ze stali nierdzewnej lub za pomocą innych narzędzi. Szerokość i głębokość spoiny powinna mieścić się w przedziale od 6 mm do 20 mm. Przy głębokości fugi poniżej 6 mm może dochodzić do wykruszania zaprawy. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia usuwamy tylko i wyłącznie suchą, miękką szczotką. Uwaga: Używanie wody do czyszczenia świeżej zaprawy jest niedopuszczalne!
Po wstępnym związaniu zaprawy, powierzchnię płytek przemyć lekko wilgotną gąbką ukośnie do siatki spoin. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę, aby przy czyszczeniu nie doszło do uszkodzenia powierzchni świeżej spoiny lub zamoczenia świeżej spoiny zbyt dużą ilością wody. Podczas prac należy przestrzegać ogólnych zasad sztuki budowlanej.

Wysychanie: Świeżą zaprawę należy chronić przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych (mróz, porywiste wiatry, bezpośrednie promienie słoneczne oraz deszcz) przez ok. 7 dni. W tym celu spoinowane powierzchnie należy osłonić plandeką, folią lub matami. Należy zapewnić przy tym odpowiednią wentylację wokół spoinowanego elementu. Należy przyjąć, że okres wysychania spoiny wynosi 1 dzień (24 godziny) na każdy 1 mm grubości. Po całkowitym związaniu i wyschnięciu spoin zalecane jest użycie na całej powierzchni muru (powierzchnia spoin i płytek/cegieł) impregnatu siloksanowego SILIKON B.

Wskazówki wykonawcze: Optymalne warunki do obróbki: temperatura powietrza, podłoża, jak i produktu powinna zawierać się w granicach 15÷25°C. Uwaga: Niższa lub wyższa temperatura od optymalnej może wpływać negatywnie na właściwości produktu. Zaprawa jest barwiona w masie i dostępna w kolorach wg wzornika Farby KABE. Z uwagi na powtarzalność barwy należy używać worków z tej samej partii produkcyjnej (numer partii i kolor zaprawy na nadruku z boku worka). Poza czystą wodą nie wolno dodawać jakichkolwiek innych substancji.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa: Produkt w warunkach suchych jest produktem pylistym, w połączeniu z wodą lub wilgocią daje odczyn silnie alkaliczny. W związku z tym należy chronić oczy i skórę. Stosować standardowe metody ochrony skóry, oczu i układu oddechowego. W przypadku zetknięcia zaprawy ze skórą należy miejsce kontaktu przemyć dokładnie wodą. W przypadku kontaktu zaprawy z okiem konieczne jest obfite przemycie oka wodą oraz bezzwłoczne zasięgnięcie porady lekarza.

Supreme Poradnik