Zaprawa (fuga) do klinkieru i cegieł elewacyjnych KOMBI KS

Zaprawa z trasem do spoinowania cegieł elewacyjnych, klinkierowych oraz płytek

Barwiona fabrycznie sucha mieszanka do spoinowania elewacyjnych płytek klinkierowych, ręcznie formowanych oraz do ceramicznych płytek elewacyjnych i okładzin kamiennych w systemie ociepleń KABE THERM CK. Wymagana szerokość spoiny 6÷20 mm. Zaprawa KOMBI KS1 jest produktem na bazie wyselekcjonowanych kruszyw, wysokojakościowych cementów, tufu wulkanicznego (trass) i dodatków, gotowa do użycia po dodaniu odpowiedniej ilości wody zarobowej.
Produkt jest składnikiem systemu ociepleń na bazie styropianu, wykonywanego w technologii złożonego systemu izolacji cieplnej ścian zewnętrznych ETICS.

*Produkt jest składnikiem systemu KABE THERM CK. Dokumenty formalno-prawne systemu dostępne dokumentach odniesienia KABE THERM CK.

  • ikona
Proporcje mieszania3,0÷3,5 litra wody na 25 kg opakowanie zaprawy
Czasu zużyciaok. 1,0 godziny
Szerokość/głębokość spoiny6÷20 mm
Kolorywg wzornika spoin Farby KABE
Grubość ziarnado 0,5mm | może wpływać negatywnie na właściwości produktu | zaprawy | włóknami celulozowymi i polipropylenowymi | ono od głębokości i szerokości spoiny oraz umiejętności wykonawcy
OpakowaniaWorki 25 kg, wzmocnione worki papierowe, z podwójną wkładką z folii poliuretanowej. 48 worków na palecie
Przechowywanie12 miesięcy – zalecane zużycie w ciągu 6 miesięcy
Warunki składowaniaNależy chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym miejscu na paletach w oryginalnych opakowaniach | Otwarte opakowania należy szczelnie zamknąć
Stopień rozprzestrzeniania ogniaNRO
Wodochłonność warstwy zbrojonej po 24h<0,5 [kg/m2]
Wodochłonność warstwy wierzchniej po 24h<0,5 [kg/m2]
Odporność na uderzenie warstwy wierzchniejkat.I
Opór dyfuzyjny warstwy wierzchniejSd≤5,7 [m]
Mrozoodporność warstwy wierzchniejbrak zniszczeń
Przyczepność warstwy wierzchniej do styropianu
- w warunkach laboratoryjnych≥0,08 [MPa]
- po 2 dniach zanurzenia w wodzie i 2 h suszenia≥0,08 [MPa]
- po starzeniu≥0,08 [MPa]
- po cyklach mrozoodporności≥0,08 [MPa]

• Mineralna zaprawa z trasem minimalizującym ryzyko powstania wykwitów.
• Przez użycie trasu zapewnia wysoką paroprzepuszczalność muru, ogranicza
skurcz zaprawy podczas jej wiązania oraz mocno zagęszcza strukturę
zaprawy ograniczając kapilarny transport wody zarobowej.
• Po związaniu jest hydrofobowa i odporna na działanie
niekorzystnych warunków atmosferycznych.
• O wysokiej wytrzymałości na ściskanie >15 N/mm2.
• Dostępna w kilku kolorach wg. wzornika.

Podłoże: Podłoże musi być czyste, wolne od kurzu oraz resztek oleju szalunkowego. Wszelkie luźne, niezwiązane części oraz pozostałości zaprawy murarskiej usunąć. Spoinowanie można rozpocząć po ok. 14 dniach od przyklejenia pytek lub okladzin. Przed spoinowaniem podłoże należy lekko zwilżyć wodą za pomocą zraszacza w celu zwiększenia przyczepności.

Przygotowanie zaprawy: Zawartość całego opakowania 25 kg zmieszać z ok. 3,0÷3,5 l wody (aby zachować jednolity odcień koloru, należy zawsze dozować taką samą ilość wody). Zaprawę KOMBI KS1 dokładnie wymieszać przy użyciu mieszadła wolnoobrotowego lub betoniarki, aż do uzyskania jednorodnej masy o konsystencji wilgotnej tzw. „mokrej ziemi”. Właściwie przygotowana zaprawa po ściśnięciu w dłoni i otwarciu tworzy zwartą bryłkę i nie pozostawia mokrego śladu. Przygotowaną porcję zaprawy należy zużyć w ciągu jednej godziny. Uwaga: Nie wolno w czasie prac dodawać dodatkowo wody do wcześniej przygotowanej zaprawy, ponieważ może to wpłynąć na zmianę kolorystyki.

Spoinowanie: Nakładanie zaprawy KOMBI KS1 wykonuje się za pomocą zestawu do fugowania od góry do dołu. Spoinę należy nakładać metodą „mokre na mokre” zagęszczając jednocześnie strukturę zaprawy poprzez docisk kielni „fugówki” ze stali nierdzewnej lub za pomocą innych narzędzi. Szerokość i głębokość spoiny powinna mieścić się w przedziale od 6 mm do 20 mm. Zaleca się wykonanie spoiny pełnej (zlicowanej) lub wklęsłej (półokrągłej). Przy głębokości fugi poniżej 10 mm może dochodzić do wykruszania. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia usuwamy tylko i wyłącznie suchą, miękką szczotką. Uwaga: Używanie wody do czyszczenia świeżej zaprawy jest niedopuszczalne!

Wysychanie: Świeżą zaprawę należy chronić przed wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych (mróz, porywiste wiatry, bezpośrednie promienie słoneczne oraz deszcz) przez ok. 7 dni. W tym celu spoinowane powierzchnie należy osłonić plandeką, folią lub matami. Należy zapewnić przy tym odpowiednią wentylację wokół spoinowanego elementu. Optymalne warunki do obróbki: temperatura powietrza, podłoża, jak i produktu powinna zawierać się w granicach 5°÷25°C.

Uwaga: Niższa lub wyższa temperatura od optymalnej może wpływać negatywnie na właściwości produktu. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza mogą wydłużyć czas wiązania i wysychania.

Wskazówki wykonawcze: Zaprawa jest barwiona w masie i dostępna w kolorach wg wzornika Farby KABE. Z uwagi na powtarzalność barwy należy używać worków z tej samej partii produkcyjnej (numer partii i kolor zaprawy na nadruku z boku worka). Pozaczystą wodą nie wolno dodawać jakichkolwiek innych substancji. Przed rozpoczęciem spoinowania należy oczyścić cegły z resztek produkcyjnych i kurzu. (dotyczy to zwłaszcza płytek formowanych ręcznie i o wyglądzie rustykalnym). Luźne cząstki pozostałena powierzchni płytek osłabią siłę wiązania i wytrzymałość. Płytki nie mogą być mokre ani zmrożone.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa: Produkt w warunkach suchych jest produktem pylistym, w połączeniu z wodą lub wilgocią daje odczyn silnie alkaliczny. W związku z tym należy chronić oczy i skórę. Stosować standardowe metody ochrony skóry, oczu i układu oddechowego. W przypadku zetknięcia zaprawy ze skórą należy miejsce kontaktu przemyć dokładnie wodą. W przypadku kontaktu zaprawy z okiem konieczne jest obfite przemycie oka wodą oraz bezzwłoczne zasięgnięcie porady lekarza.

Supreme Poradnik