Biały klej do kamienia KOMBI K

Biała, mineralna zaprawa klejąca do płytek kamiennych, klinkierowych i ceramicznych C2S1T

Elastyczna, odkształcalna, biała zaprawa klejąca przeznaczona do przyklejania płytek ceramicznych, klinkierowych oraz kamiennych. Szczególnie polecana do układania płytek i okładzin z kamienia naturalnego oraz do jasnych okładzin ceramicznych. Jest również składnikiem systemu ociepleń z okładzinami Kabe Therm CK. Dzięki zastosowaniu białego cementu nie powoduje przebarwień okładzin. Przy stosowaniu poza systemem ociepleń może być używana zarówno na podłoża odkształcalne (płyty OSB, płyty wiórowe) jak i nieodkształcalne podłoża takie jak : beton, jastrych, tynk cementowy, cementowo – wapienny oraz płyty gipsowo kartonowe. Może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz budynków na pionowych i poziomych powierzchniach, również przy ogrzewaniu podłogowym.

Składsucha mieszanka białego spoiwa cementowego, kruszyw oraz polimerowych dodatków modyfikujących, zbrojona włóknami celulozowymi i polipropylenowymi
Kolornaturalna biel
Grubość ziarnado 0,5mm
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża)od +5oC do+25oC
Proporcje mieszaniaok.6,0 l wody na 25 kg suchej zaprawy
Okres przydatności do użycia po zarobieniu wodąok. 3 godzin
Czas otwarty i korekty20 min
Min. i max. grubość warstwy2-10 mm
Pełne obciążenie i fugowaniepo 48 godzinach

• Zawiera biały cement, który nie powoduje odbarwień zastosowanych okładzin
• Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków
• Obniżony spływ
• Zbrojona mikrowłóknami
• Zawiera włókna polipropylenowe

Przygotowanie podłoża:
Podłoże powinno być wyrównane, jednolite i suche, wolne od zabrudzeń zmniejszających przyczepność zaprawy,tj.: pyłu, wapna, oleju, tłuszczu, resztek starych powłok malarskich i lakierniczych oraz wolne od oddziaływań agresywnych środków chemicznych i biologicznych. Dla zapewnienia odpowiedniej przyczepności, przed nałożeniem kleju, powierzchnię należy zagruntować preparatem BUDOGRUNT ZG (na zewnątrz) lub BUDOGRUNT WG (do wnętrz).
W przypadku powierzchni zagrzybionych, przed nałożeniem zaprawy należy mechanicznie usunąć wykwity szczotką, szpachlą lub myjka wysokociśnieniową, a następnie odkazić preparatem ALGIZID. W przypadku klejenia płytek na powierzchnie odkształcalne i płytki ceramiczne zaleca się zmatowić powierzchnie oraz zastosowanie mostka szczepnego. BUDOGRUNT SC można stosować tylko na podłoża odpowiednio wysezonowane:
• tynki cementowo – wapienne: po upływie min. 28 dni
• jastrychy cementowe: po upływie min. 28 dni
• beton: po upływie min. 28 dni

Wilgotność podłoża: ≤ 4%. W przypadku układania płytek na powierzchniach, które są narażone na oddziaływania wody, należy zastosować KOMBI HYDRO STOP – zaprawę szpachlową o właściwościach hydroizolacyjnych.
Przyklejanie okładzin w systemie ociepleń KABE THERM CK należy zacząć po min. 48 godzinach od wykonania warstwy zbrojącej. W celu wyeliminowania możliwości pozostawienia pod płytkami wolnych przestrzeni, zalecane jest nakładanie kleju na podłoże –pacą zębatą, jak i gładką stroną pacy na spodnią powierzchnię płytki. Taki sposób gwarantuje pełne wypełnienie klejem podłoża płytek po ich dociśnięciu.

Spoinowanie: Spoinowanie należy rozpocząć po całkowitym wyschnięciu zaprawy, po 48 h od przyklejenia płytek.
Przyklejoną do podłoża okładzinę należy chronić przed opadami atmosferycznymi i kondensacją wilgoci przez co najmniej 3 dni.

Przygotowanie zaprawy: Do pojemnika z odmierzoną ilością czystej, zimnej wody stopniowo wsypywać zawartość worka i dokładnie wymieszać (mieszarką/wiertarką wolnoobrotową z mieszadłem), aż do uzyskania jednorodnej masy, wolnej od grudek. Po wymieszaniu pozostawić zaprawę na ok. 5 minut aby dojrzała, po czym ponownie krótko wymieszać. W zależności od temperatury i wilgotności powietrza gotowa masa jest przydatna do stosowania przez ok. 3 godziny.

Przyklejanie płytek: Rozpocząć od naniesienia warstwy kleju płaską stroną pacy na podłoże, a następnie od zgarnięcia nadmiaru strona grzbietową. Rozmiary ząbków na pacy należy dobierać w zależności od wielkości płytek. Ilość zaprawy nakładanej na płytki powinna być tak dobrana, aby powierzchnia styku z klejem po dociśnięciu wynosiła minimum 70 % powierzchni. W przypadku płytek klejonych na zewnątrz powierzchnia przyklejania powinna być całkowita.  W zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza zaprawę do spoinowania możemy nanosić po czasie nie krótszym niż 48 godzin od położenia płytek. Niezużyty twardniejący zaczyn nie nadaje się do ponownego zarobienia wodą i należy go odłożyć jako gruz.

Orientacyjna wydajność: ok.1,4 kg/1m2/1 mm. Nierówności podłoża zwiększają zużycie zaprawy klejącej

Wskazówki wykonawcze: Nie należy moczyć płytek przed przyklejaniem. Układanie płytek powinno się wykonywać w temperaturze od +5OC do +25OC.

Przechowywanie: Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, na paletach w temperaturze +5°C do +25°C. Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia wynosi 12 m-cy od daty produkcji podanej na opakowaniu.

Opakowania: Worki: 25 kg, Paleta: 1200 kg w workach 25kg ( 48 szt).

Wskazówki BHP: Produkt zawiera cement, wymieszany z wodą daje odczyn alkaliczny. Informacje na temat zagrożeń oraz warunków bezpiecznego stosowania podano karcie charakterystyki oraz na opakowaniu.

Supreme Poradnik