Klej do płytek wielkoformatowych, ceramicznych, klinkierowych KOMBI FLEX

Elastyczny, odkształcalny klej do płytek typ C2 S1 T

Elastyczna, odkształcalna zaprawa klejąca przeznaczona do przyklejania płytek ceramicznych, terakoty i płytek klinkierowych (również wielkoformatowych) o dużej i małej nasiąkliwości. Odpowiednia na podłoża odkształcalne (płyty OSB i płyty wiórowe) i nieodkształcalne podłoża takie jak: beton, jastrych i tynk cementowy, cementowo – wapienny oraz płyty gipsowo-kartonowe, jest więc wyrobem o bardzo szerokim zakresie zastosowania. Może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz budynków na pionowych i poziomych powierzchniach, również przy ogrzewaniu podłogowym. Dzięki swoim parametrom roboczym umożliwia klejenie płytek od góry, co czyni zaprawę produktem wygodnym i łatwym w użyciu.

Postać produktusucha mieszanka mineralna, modyfikowana syntetycznymi polimerami | Proporcje mieszania 6,0-6,5 l wody na 25 kg suchej zaprawy | Czas gotowości do pracy 3 godziny | Czas otwarty i korekty 20 minut | Gęstość w stanie suchym 1,40 kg/m3 | Temperatura podłoża i otoczenia od +5 ºC do +25 ºC | Pełne obciążenie i fugowanie po 48 godzinach | Min. i max. grubość warstwy od 2 do 6 mm | Reakcja na ogień wg PN-EN 13501 klasa A1 | Klej o podwyższonych parametrach typ C2 i zmniejszonym spływie T
Przyczepność- początkowa ≥ 1,0 N/mm2 | - po starzeniu termicznym ≥ 1,0 N/mm2 | - po zanurzeniu w wodzie ≥ 1,0 N/mm2 | - po cyklach zamrażania i odmrażania ≥ 1,0 N/mm2 | - odkształcenie poprzeczne ≥ 2,5 mm po przyłożeniu siły
Odkształcalnośćklasa S1 ≥ 2,5 i < 5 mm

• Elastyczna zaprawa klejąca
• Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
• Bardzo dobre właściwości robocze
• Wszechstronne zastosowanie
• Duża odporność na naprężenia
• Zawiera mikrowłókna i włókna polipropylenowe

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże powinno być wyrównane, jednolite i suche, wolne od zabrudzeń zmniejszających przyczepność zaprawy tj. pyłu, wapna, oleju, tłuszczu, resztek starych powłok malarskich
i lakierniczych oraz wolne od oddziaływań agresywnych środków chemicznych i biologicznych. Dla zapewnienia odpowiedniej przyczepności , przed nałożeniem kleju, powierzchnię zawsze należy zagruntować
preparatem BUDOGRUNT ZG (na zewnątrz) lub BUDOGRUNT WG (do wnętrz). W przypadku powierzchni zagrzybionych, przed nałożeniem zaprawy należy mechanicznie usunąć wykwity szczotką, szpachlą lub
myjką wysokociśnieniową, a następnie odkazić preparatem ALGIZID.
W przypadku klejenia płytek na powierzchnie odkształcalne i płytki ceramiczne zaleca się stosowanie mostka szczepnego.

Zaprawę można stosować tylko na podłoża odpowiednio wysezonowane:
-tynki cementowe i cementowo – wapienne: po upływie min. 28 dni,
-jastrychy cementowe: po upływie min. 28 dni,
-beton: po upływie powyżej 3 m-cy,
Wilgotność podłoża ≤ 4%

PRZYGOTOWANIE ZAPRAWY: Do naczynia należy wlać około 6,0 – 6,5 litra wody na 25 kg suchej masy i mieszając wsypywać zawartość worka. Mieszać za pomocą mieszarki wolnoobrotowej aż do uzyskania
jednolitej konsystencji. Pozostawić na około 10 minut. Ponownie przemieszać przed użyciem sprawdzając konsystencję. Można dokonać korekty konsystencji poprzez dolanie wody lub dosypanie
kleju i ponowne przemieszanie. Tak przygotowana zaprawa nadaje się do użytku przez okres do 3 godzin. W trakcie pracy konieczne jest okresowe przemieszanie zaprawy co około 30 minut i nie jest już
dopuszczalne dalsze dolewanie wody!

PRZYKLEJANIE PŁYTEK: Rozpocząć od naniesienia warstwy kleju płaską stroną pacy na podłoże, a następnie zgarnięcia nadmiaru stroną grzebieniową. Rozmiary ząbków na pacy należy dobierać w zależności
od wielkości płytek. Ilość zaprawy nakładanej na płytki powinna być tak dobrana, aby powierzchnia styku z klejem po dociśnięciu wynosiła minimum 70% powierzchni. W przypadku płytek klejonych na
zewnątrz powierzchnia przyklejenia powinna być całkowita. W zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza masę fugową możemy nanosić po czasie nie krótszym niż 48 godzin od położenia
płytek. Nieużyty, twardniejący zaczyn nie nadaje się do ponownego zarobienia wodą i należy go odłożyć jako gruz.

ORIENTACYJNA WYDAJNOŚĆ SUCHEJ ZAPRAWY: 1,4 kg/1m2/1 mm, przy grubości warstwy 2-6 mm

WSKAZÓWKI WYKONAWCZE: Układanie płytek powinno się wykonywać w temperaturze od +5oC do + 25oC

PRZECHOWYWANIE: Przechowywać w oryginalnych zamkniętych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach, na paletach, w temperaturze od +5ºC do +25ºC. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy.
OPAKOWANIA:
Worki: 25 kg
Paleta: 1200 kg w workach 25 kg (48 szt.).

Uwaga: Informacje podane na opakowaniu produktu oparte są na naszej wiedzy, badaniach laboratoryjnych i jego dotychczasowych zastosowaniach. W przypadku konkretnych zastosowań powinny być
poddane dokładnej weryfikacji. Informacje i zalecenia podane na opakowaniu nie zastępują fachowego i rzetelnego przygotowania projektanta i wykonawcy. Mogą bowiem wystąpić uzasadnione różnice
w zależności od sposobu wykonywania prac, rodzaju płytek i podłoża oraz warunków atmosferycznych. W razie wątpliwości prosimy zasięgnąć porady u naszych doradców technicznych.

Supreme Poradnik