Służy do natryskowego (mechanicznego) wykonywania cienkowarstwowych wypraw tynkarskich na zewnątrz budynków w tym również w systemie ociepleń na bazie styropianu: KABE THERM RENO* (z wyłączeniem gr. ziarna 1,0 mm). Szczególnie polecany do stosowania na dużych powierzchniach oraz na podłożach o zakrzywionych, nieregularnych kształtach. Cechuje go wysoka wydajność i szybkość nakładania. Przeznaczony zarówno na podłoża mineralne (jak np.: beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny), jak i na podłoża pokryte dobrze związaną powłoką malarską na bazie tworzyw sztucznych. Przed nakładaniem masy tynkarskiej podłoże wymaga zagruntowania preparatem PERMURO GT.

  • ikona
  • ikona
  • ikona
  • ikona
Bazowy środek wiążącyspoiwo kopolimerowe
Pigmenty na wpływ czynników atmosferycznych organiczne i nieorganiczne pigmenty barwne
Kolorynaturalna biel oraz kolory wg wzornika KABE, NCS lub dostarczonego wzoru
Fakturypełna
Grubości ziarna1,0 mm | 1,5 mm | 2,0 mm
Rozcieńczalnikwoda
Temperatura stosowania (powietrza i podłoża)od +5°C do +25°C
Względna wilgotność powietrza≤75%
Przepuszczalność pary wodnejSd=0,06 m (kat. V1)
Absorpcja wodyw=0,10 kg/m2∙h0.5 (kat. W3)
OpakowanieJednorazowe opakowanie plastikowe zawierające 20 kg produktu
PrzechowywaniePrzechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniu chłodnym, lecz zapewniającym ochronę przed mrozem. Opakowanie napoczęte szczelnie zamknąć i jak najszybciej zużyć
Okres przydatności do stosowania24 miesiące od daty produkcji podanej na opakowaniu wyrobu, przy oryginalnie zamkniętym opakowaniu

• Odporny na niekorzystne działanie czynników atmosferycznych
• Wysoko wydajny
• Bardzo dobra przyczepność do podłoża
• Dodatkowo zabezpieczony przed porostem glonów i grzybów
• Szeroka paleta kolorów
• Szybki i łatwy w nakładaniu

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA: Podłoże musi być nośne (bez rys i spękań), odtłuszczone, rowne i suche oraz wolne od plam i wykwitow pochodzenia biologicznego i chemicznego. W przypadku występowania porostu glonow i/lub grzybow podłoże należy oczyścić mechanicznie, a następnie zmyć wodą i odkazić preparatem ALGIZID. Stare i/lub zabrudzone podłoża umyć i odtłuścić wodą z dodatkiem preparatu CLEANFORCE. Wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (jak np.: odspojone tynki lub złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć. W sytuacji, gdy nierowności podłoża są znaczne (od 5 do 15 mm), ścianę należy wstępnie wyrownać zaprawą wyrownawczą, a następnie całą powierzchnię przeszpachlować zaprawą klejąco-szpachlową KOMBI. Przy mniejszych nierownościach (do 5 mm) można od razu podłoże wyrownać i wygładzić zaprawą klejąco-szpachlową KOMBI. Podłoża chłonne przed nakładaniem zapraw wyrownawczych i/lub szpachlowych należy zagruntować preparatem BUDOGRUNT ZG. Zastosowanie zapraw szpachlowych i/lub wyrownawczych powinno być zgodne z kartami technicznymi tych produktow. Świeże podłoża betonowe, tynki cementowe i cementowo- -wapienne można tynkować dopiero po upływie min. 4 tygodniowego okresu sezonowania.

GRUNTOWANIE: Przed nakładaniem masy tynkarskiej podłoże należy zagruntować preparatem PERMURO GT (GB/GK). Okres sezonowania zastosowanego na podłożu preparatu przed nakładaniem tynku wynosi ok. 24 godzin. Zalecamy zastosowanie preparatu podbarwionego pod kolor tynku.

PRZYGOTOWANIE MASY TYNKARSKIEJ: Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Po długim okresie magazynowania, a bezpośrednio przed użyciem, masę należy dokładnie wymieszać (wiertarką/mieszarką wolnoobrotową z mieszadłem koszykowym), aż do uzyskania jednorodnej konsystencji. Dalsze mieszanie nie jest wskazane, gdyż może doprowadzić do nadmiernego napowietrzenia masy. W uzasadnionych przypadkach masę tynkarską można rozcieńczyć niewielką ilością wody pitnej (dodając max. 0,1 litra na 20 kg tynku). Przy ustalaniu ilości wody należy uwzględnić: rodzaj podłoża, warunki wysychania i technikę aplikacji.

NAKŁADANIE: Masę tynkarską nakładać na podłoże przy pomocy pneumatycznego urządzenia natryskowego o ciśnieniu roboczym 3÷4 atm. i średnicy dyszy 4-6 mm. Podczas natrysku masy pistolet należy prowadzić prostopadle do podłoża w odległości 0,5÷0,6 m.

WYSYCHANIE: Czas schnięcia nałożonej na podłoże masy tynkarskiej (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 6 godzin. Całkowite utwardzenie wyprawy tynkarskiej  następuje po ok. 48 godzinach. Uwaga: Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania nawet do kilku dni. Nowo nałożoną masę tynkarską chronić przed opadami atmosferycznymi  i kondensacją wilgoci, aż do całkowitego utwardzenia wyprawy.
WSKAZÓWKI WYKONAWCZE: Na efekt końcowy wykonanej wyprawy tynkarskiej może mieć wpływ rodzaj podłoża. Dlatego też, w przypadku występowania niejednorodnego podłoża, zaleca się  wcześniejsze przeszpachlowanie całej jego powierzchni zaprawą klejąco-szpachlową KOMBI. W celu uniknięcia rożnic kolorystycznych niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość  architektoniczną w jednym cyklu roboczym materiałem z tej samej partii produkcyjnej, metodą „mokre na mokre”. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą. Podczas nakładania  i wysychania masy tynkarskiej powinna występować bezdeszczowa pogoda z temperaturą powietrza od +5°C do +25°C. Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych i przy  silnym wietrze. W celu ochrony niewyschniętej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziaływaniem czynnikow atmosferycznych zaleca się zastosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek lub  plandek ochronnych.

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies

Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. W przeglądarce internetowej możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności oraz polityce cookies.

Poradnik