System ocieplania budynków o podwyższonej udarności z silikonową i silikatowo-silikonową zewnętrzną wyprawą tynkarską oraz atrakcyjnymi efektami dekoracyjnymi

System KABE THERM MW ELASTO jest systemem ocieplania ścian zewnętrznych budynków na bazie niepalnych płyt z wełny mineralnej zapewniającym wysoką odporność p.poż. oraz podwyższoną udarność (odporność na uderzenia mechaniczne). Stosowany jest w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, użyteczności publicznej i przemysłowym, zarówno w obiektach już istniejących, jak i nowo wznoszonych. Szczególnie polecany na elewacjach wymagających wysokiej ochrony. p.poż., podwyższonej odporności mechanicznej oraz atrakcyjnych efektów dekoracyjnych. System może być stosowany na ścianach wykonanych z elementów murowych (cegły, bloczki, kamień itp.) lub z betonu (wylewanego na budowie lub w postaci płyt prefabrykowanych). Możliwe jest również jego zastosowanie na powierzchniach poziomych lub nachylonych, które nie są wystawione na działanie opadów atmosferycznych. Warstwę zewnętrzną systemu można wykonać przy użyciu strukturalnych tynków silikonowych ARMASIL T, ARMASIL T AKORD, SILCO T AVANT lub silikatowo-silikonowych SiSi AVANT dostępnych w szerokiej palecie kolorów i faktur. Ponadto w tym systemie, można wykonać dekoracyjne efekty cegły i betonu architektonicznego oraz faktury gładkiej.

*W zależności od rodzaju i faktury tynku
System ocieplania budynków o podwyższonej udarności z silikonową i silikatowo-silikonową
zewnętrzną wyprawą tynkarską oraz atrakcyjnymi efektami dekoracyjnymi
Uwaga: Ze względu na nadmierne nagrzewanie elewacji w ciemnych kolorach, nie zalecamy stosowania kolorów o niskim współczynniku odbicia światła (Y<20%).
Producent udziela gwarancji tylko w przypadku zastosowania kompletnego systemu zgodnie z „Kartą gwarancyjną systemów ociepleń”.
Uwaga: W przypadku zastosowania łączników mechanicznych z talerzykami zagłębionymi w warstwie termoizolacji wszytskie zaślepki należy zamontować w otworze (przykleić) za pomocą zaprawy klęjąco-szpachlowej KOMBI WM2. Nie zastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do miejscowego wybrzuszenia w miejscach zastosowania łączników i niepodklejonych zaślepek.

• System sklasyfikowany jako niepalny
• Redukcja kosztów ogrzewania budynku
• Poprawa mikroklimatu wnętrz
• Podwyższona odporność na uderzenie (klasa I)
• Atrakcyjne efekty dekoracyjne i wysoka estetyka elewacji
• Ochrona ścian przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych
• Ochrona przed porostem glonów i grzybów
• Możliwość zastosowania farb elewacyjnych dostępnych w szerokiej palecie barw

  • Warstwa klejąca
  • Warstwa termoizolacyjna
  • Warstwa zbrojona
  • Warstwa wykończeniowa (tynk lub efekt dekoracyjny)
Rodzaj warstwy termoizolacyjnej:z lamelowej, dwugęstościowej lub zwykłej wełny mineralnej spełniającej wymagania ETA-22/0426;
Grubość warstwy termoizolacyjnej:od 5 do 30 cm włącznie;
Sposób mocowania termoizolacji:system klejony z dodatkowym mocowaniem mechanicznym lub system mocowany mechanicznie z dodatkowym klejeniem;
Łączniki mechaniczne:określone w projekcie technicznym;
Tkanina zbrojąca:systemowa siatka z włókien szklanych;
Kolory tynków:naturalna biel i kolory wg wzornika KABE, NCS lub dostarczonego wzoru (w przypadku tynku ARMASIL T i ARMASIL T AKORD tylko w kolorach możliwych do uzyskania przy użyciu pigmentów nieorganicznych);
Faktury:pełna;
Grubości ziarna:1,0 mm; 1,5 mm; 2,0 mm; 2,5 mm; 3,0 mm (tynk SILCO T AVANT, SiSi AVANT tylko gr. ziarna 1,5 mm i 2,0 mmw przypadku tynku ARMASIL T AKORD tylko gr. ziarna 1,5 mm);
Reakcja na ogień:klasa A2-s1, d0;
Przyczepność: • do betonu ≥ 250 kPa; • do wełny mineralnej ≥ 80 kPa lub zniszczenie w wełnie;
Przyczepność po starzeniu, warstwa wierzchnia:≥ 80 kPa lub zniszczenie w wełnie;
Wodochłonność (po 24 h):< 0,5 kg/m²;
Odporność na uderzenie:kat. I
Przepuszczalność pary wodnej, warstwa wierzchnia:≤ 0,5 m
Supreme Poradnik