System ocieplania budynków z zewnętrzną okładziną ceramiczną, klinkierową lub kamienną

System ociepleń KABE THERM MW CK jest zestawem materiałów przeznaczonych do ocieplania ścian zewnętrznych budynków na bazie wełny mineralnej z okładziną ceramiczną, klinkierową lub kamienną.
Stosowany jest w budownictwie mieszkaniowym jedno- i wielorodzinnym, użyteczności publicznej i przemysłowym, zarówno w obiektach już istniejących, jak i nowo wznoszonych, w budynkach wysokich jak i niskich. Szczególnie jest polecany na inwestycje gdzie wymagana jest wysoka estetyka i odporność na warunki zewnętrzne. System może być stosowany na ścianach wykonanych z drobnowymiarowych elementów murowych (cegły, bloczki, kamień itp.) lub betonu ( monolitycznego lub prefabrykowanego). Warstwę zewnętrzną systemu ociepleń może stanowić dekoracyjna okładzina z płytek ceramicznych, klinkierowych lub kamiennych.

Producent udziela gwarancji tylko w przypadku zastosowania kompletnego systemu zgodnie z „Kartą gwarancyjną systemów ociepleń”.

• Redukcja kosztów ogrzewania budynku
• Poprawa mikroklimatu wnętrz
• Atrakcyjne efekty dekoracyjne i wysoka estetyka elewacji
• Ochrona ścian przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych
• Możliwość zastosowania różnych rodzajów okładzin

  • Warstwa klejąca
  • Warstwa termoizolacyjna
  • Warstwa zbrojona
  • Warstwa wykończeniowa
Rodzaj warstwy termoizolacyjnej:płyty ze zwykłej wełny mineralnej o kodzie: EN13162 T(5)-DS(70,90)- WS- WL(P)-TR7,5-MU1;
Grubość warstwy termoizolacyjnej:od 5 do 25 cm włącznie;
Sposób mocowania termoizolacji:system klejony z dodatkowym mocowaniem mechanicznym lub system mocowany mechanicznie z dodatkowym klejeniem;
Łączniki mechaniczne:określone w projekcie technicznym;
Tkanina zbrojąca:systemowa siatka z włókien szklanych;
Klasyfikacja ogniowa:układ nierozprzestrzeniający ognia (NRO) i wykonany z materiałów niepalnych;
Przyczepność:• do betonu ≥ 0,25 MPa; • do do wełny mineralnej ≥ 0,08 MPa lub zniszczenie w wełnie;
Przyczepność warstwy wierzchniej:≥ 0,08 MPa lub zniszczenie w wełnie
Wodochłonność (po 24 h):- dla płytek ceramicznych ≤ 0,8 kg/m², - dla płytek klinkierowych ≤ 1,1 kg/m², - dla płytek kamiennych ≤ 1,7 kg/m²
Odporność na uderzenie warstwy wierzchniej:kat. I
Opór dyfuzyjny warstwy wierzchniej:- dla płytek ceramicznych ≤ 0,6 m, - dla płytek klinkierowych ≤ 0,3 m, - dla płytek kamiennych ≤ 0,4 m
Zachowanie pod ciężarem własnym:• Max. obciążenie nie powodujące zniszczenia 148 N • Max. ugięcie 141 mm
Supreme Poradnik